Bł. Ks. Piotr Dańkowski pracował jako wikariusz w naszej parafii w latach 1931 - 1932

 

     Modlitwy:

Modlitwa za przyczyną Błogosławionego ks. Piotra Dańkowskiego.


Wszechmogący i Miłosierny Boże.

Ty w swojej łaskawości ukształtowałeś serce błogosławionego ks. Piotra Dańkowskiego na wzór Swego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci. Prosimy Cię pokornie, racz wsławić chwałą ołtarzy oddanego Ci Sługę, który idąc za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza oddał swoje życie za braci w obozie koncentracyjnym.
Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski, o którą proszę. Amen.

Tu wymienić prośbę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

  Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Piotra Dańkowskiego - o święte powołania.

Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, Ty swojego sługę - błogosławionego księdza Piotra wezwałeś, aby porzucił wszystko i poszedł za Tobą. On wypełniając Twoją wolę zaparł się siebie samego, wziął swój krzyż i naśladował Ciebie w wiernym oddawaniu swojego życia za braci. A gdy trzeba było także w cierpieniu upodobnić się do Ciebie, przyjął krzyż męczeństwa, naśladując Ciebie w miłości do końca. W ten sposób ofiarę swojego kapłańskiego życia połączył z Twoją Najświętszą Ofiarą. Tak dopełnił swojego kapłańskiego życia stając się alter Christus - drugim Chrystusem.

Jezu, Dobry Pasterzu, za wstawiennictwem bł. ks. Piotra, prosimy Cię, byś w wielu młodzieńczych sercach wzbudził łaskę powołania do Twojej służby. Niech odważnie wybiorą Ciebie i służbę Tobie w bliźnich. Spraw, aby coraz bardziej Ciebie poznawali, poznając - kochali, kochając Ciebie - dzielili się tą miłością z tymi, do których zechcesz ich posłać.
Strzeż ich serc, zachowaj je od zepsucia egoizmem, niech wielkodusznie promieniują Twoją miłością i świętością, niech topią serca dotknięte obojętnością, niech zapalają wszystkich do kochania Ciebie. Niech odkrywają coraz bardziej prawdę, że nie ma większego szczęścia jak
posiadanie siebie w dawaniu siebie.
Błogosławiony Księże Piotrze - Patronie powołań - módl się za nimi.

Droga do świętości:

Bł. Ks. Piotr Dańkowski urodził się 21 czerwca 1908 roku w Jordanowie. Jego rodzice Jan Dańkowski i Anna z domu Fulińska posiadali niewielkie gospodarstwo rolne, ojciec był dodatkowo szewcem. Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Targu, w 1926 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 lutego 1931 r. w kolegiacie św. Anny w Krakowie z rąk ks. arcybiskupa Adama S. Sapiehy.

 Bł. Ks. Piotr pracował jako wikariusz w parafiach: Pobiedr (Paszkówka 1931 - 1932), Sucha Beskidzka (1932-1935) oraz Zakopane (1935-1941). W Zakopanem pełnił gorliwie obowiązki katechety w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Oswalda Balcera, był spowiednikiem sióstr albertynek, angażował się w pracę społeczną. Podczas wojny włączył się w ruch oporu na Podhalu prowadząc wraz ze swym bratem Stanisławem nasłuch radiowy i redagując komunikaty. W 1941 roku, po aresztowaniu komendanta placówki zakopiańskiej, ostrzegano go, by opuścił Zakopane i ukrył się. Został aresztowany 10 maja 1941 roku i był poddawany przesłuchaniom w katowni Podhala "Palace". Jak wspominał współwięzień z "Palace", Sedlaczek, w czasie chłodnych wiosennych nocy w piwnicy, gdy więźniowie spali zziębnięci na betonie, ks. Piotr dzielił się swoją sutanną jako okryciem. Następnie był przetrzymywany w więzieniu w Tarnowie skąd w grudniu 1941 roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymał numer obozowy 24529 i został włączony do komanda Rajsko pracującego w "Bunawerke". W obozie koncentracyjnym wraz z nim pracował administrator parafii w Białym Dunajcu, ks. Władysław Puczka, który dał piękne świadectwo o jego męczeńskiej śmierci.

W lutym 1942 roku bł. ks. Piotra, wraz z innymi kapłanami pracującymi w "Bunawerke", przeznaczono na śmierć.

Pewnego dnia Arbeitsdienstfuhrer  dotkliwie pobił go za to, iż "nie chciał pracować". W Niedzielę Palmową bł. Ks. Piotr zwierzył się swojemu przyjacielowi, księdzu Puczce, iż kapo "zapowiedział mu na Wielki Tydzień Drogę Krzyżową". Zmarł z kłodą na ramionach w Wielki Piątek 1942 roku w baraku obozowym, żegnając się ze swoim kolegą słowami: "Do zobaczenia w niebie!". Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Błogosławiony pozostaje wspaniałym przykładem miłości chrześcijańskiej i kapłańskiej do bliźnich na wzór Chrystusa - Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swe owce.

Bł. Ks. Piotr Dańkowski został wyniesiony do chwały ołtarzy w gronie 107 innych męczenników II wojny światowej przez Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w Warszawie w 1999 roku. 

  

Życiorys Bł. ks. Piotra Dańkowskiego pochodzi ze strony Parafii Świętej Rodziny w Zakopanem.

Zobacz też:

108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej

Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników