Oaza Rodzin
Oaza Rodzin - Domowy Kościół Drukuj
 

 

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

    Znakiem DK są dwa greckie słowa: "FOS" (światło) i "ZOE" (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również znaku END - ikony Świętej Rodziny.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
- postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

           Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą   następujące elementy formacyjne –  zobowiązania, przyjęte z END:

·       codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

·       regularne spotkanie ze słowem Bożym,

·       codzienna modlitwa małżeńska,

·       codzienna modlitwa rodzinna,

·       comiesięczny dialog małżeński,

·       reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

·       uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

 Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie.

 W naszej parafii istnieje jeden krąg DK składający się z 6 rodzin.

 Więcej o Domowym Kościele można przeczytać na stronie: http://www.rdk.krakow.pl/

 

Wykorzystano informacje z ogólnopolskiej strony DK: http://www.dk.oaza.pl/