"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" Drukuj

Celem Caritas jest pomoc bliźniemu. wypływająca z ewangelicznego

przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Krakowska Caritas prowadzi dla potrzebujących 30 ośrodków i przygotowuje się do otwarcia kolejnych.

W naszej Parafii prowadzonych jest kilka akcji Caritas. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” - w ramach tej akcji w ubiegłym roku rozprowadzono w parafii 400 sztuk świec, za które złożono 2.350.-zł, z czego do Caritas wysłano  2000.-zł , a już w najbliższą niedzielę na miłosiernych czekać będą Baranki Wielkanocne (200 sztuk)  za które należy wysłać do Caritas – 1000.-zł.

W ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna” dzieci otrzymały kartonowe skarbonki na drobne ofiary, które zostaną przesłane do Caritas. Grupa Charytatywna w naszej parafii koordynuje akcję pomocy rodzinom zagrożonym ubóstwem i marginalizacją. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej objęte są  stałą lub doraźną pomocą żywnościową z Caritas.

Zadania Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

Celem Caritas jest pomoc bliźniemu. wypływająca z ewangelicznego

przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Zadanie to Caritas realizuje poprzez służbę najbardziej potrzebującym: chorym. starszym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, niepełnym i patologicznym, ofiarom przemocy, bezdomnym i ubogim. Krakowska Caritas prowadzi dla nich 30 ośrodków i przygotowuje się do otwarcia kolejnych. Otacza też opieką parafialne zespoły charytatywne  i Caritas parafialne, skupiające ok. 2 000 wolontariuszy i ogarniające różnoraką pomocą tysiące osób chorych, starszych i ubogich w parafiach.

Caritas pomaga dzięki ofiarom ludzi dobrej woli. Przyłącz się, wspierając jeden z ośrodków lub wybraną akcję.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi:

Największą w Krakowie kuchnię dla ubogich. wydającą do 700 gorących posiłków dziennie;

Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn oraz Schronisko i Przytulisko dla bezdomnych kobiet:

Dom Matki i Dziecka oraz Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

Dwa Rodzinne Domy Dziecka, dające schronienie 18 dzieciom:

Sześć Stacji Opieki Caritas. zapewniających bezpłatną pielęgnację i rehabilitację ponad 850 stałym pacjentom: osobom przewlekle chorym przebywającym w domach:

Dwa Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze zapewniające bezpłatną rehabilitację i opiekę osobom z chorobami narządu ruchu;

Cztery Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Warsztaty terapii Zajęciowej, zapewniające dzienny pobyt, opiekę, rehabilitację i terapię zajęciową dla 136 osób niepełnosprawnych intelektualnie:

Dom Pomocy Społecznej dla 50 osób upośledzonych w stopniu średnim i głębokim;

Ośrodek Wczasowo-RehabilitacyjnoTerapeutyczny dla chorych i starszych:

Dom Słonecznej Jesieni, dający schronienie 70 osobom w podeszłym wieku;

Dom im. św. Karola Boromeusza:

mieszkania socjalne dla 10 osób starszych;

Dwa ośrodki wakacyjne dla dzieci i młodzieży;

Punkt socjalny udzielający comiesięcznej pomocy (żywność, odzież, środki chemiczne) kilkuset rodzinom;

Centrum Wolontariatu;

Poradnię Psychologiczno-Psychiatryczną

Skład używanych mebli i sprzętu AGD;

Ponadto Caritas organizuje:

Wakacje i zimowiska dla dzieci, chorych i niepełnosprawnych

Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojen.

Odwiedź stronę krakowskiej Caritas ...

Odwiedź stronę Caritas Polska...