Wikarówka jako Dom Integracji Społecznej Drukuj

W dniu 10 maja br. ks. proboszcz Marek Holota  podpisał  umowę na realizację projektu pn.:  „Utworzenie Parafialnego domu integracji społecznej w  Paszkówce w celu rozwijania pasji i aktywności mieszkańców Doliny Karpia z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych", którego głównym celem  jest podniesienie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa oraz poprawa jakości i standardów życia mieszkańców.

Inwestycja jest efektem wspólnych działań z wójtem gminy Brzeźnica – Bogusławem Antosem.  Po dopełnieniu szeregu formalności  parafia w Paszkówce, jako pierwsza w gminie Brzeźnica pozyska środki finansowe z Unii Europejskiej na remont zniszczonej wikarówki – relacjonuje ksiądz proboszcz – Marek Holota.

Zakres operacji obejmuje remont budynku parafialnego, który służył niegdyś, jako punkt katechetyczny.  Przedmiotowy obiekt stanowi kompleks zabudowań kulturowego dziedzictwa sakralnego z końca XIX wieku i położony jest w sąsiedztwie kościoła.  

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do  spotkań integracyjnych, pozwalających na odkrywanie talentów oraz odbiór wrażeń kulturalnych i edukacyjnych.  W ramach  zadania planuje się adaptację  pomieszczeń na parterze poprzez remont dwóch sal i korytarzy. Wykonane zostaną następujące prace: malowanie, wymiana posadzek, remont sanitariatów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie wymieniona również  stolarka zewnętrzna budynku wraz z  dociepleniem ścian oraz elewacją.

 

Zadanie finansowane jest w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych za pośrednictwem  stowarzyszenia „Dolina Karpia” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Dzięki temu przedsięwzięciu w Paszkówce powstanie pierwszy ogólnodostępny ośrodek scalający potrzeby osób niepełnosprawnych w integracji z kreatywnością ludzi aktywnie działających w obszarze kultury, sportu, życia religijnego, pomocy charytatywnej i szeroko pojętych zainteresowań. Najbardziej docenią to przedsięwzięcie wszyscy miłośnicy uprawiania sportu: dzieci, młodzież i dorośli skupieni w Parafialnym uczniowskim klubie sportowym „Pobiedr”.