Przedświąteczna Akcja Charytatywna Drukuj
 Mówi się, że więcej jest radości z dawania niż z brania...

Już tradycyjnie zorganizowana zostanie przedświąteczna akcja pomocowa najuboższym rodzinom naszej parafii.

Do corocznej Akcji Wielkanocnej pragniemy zaangażować całą naszą rodzinę parafialną, a zespół charytatywny będzie koordynował działania.

W niedzielę 16 marca przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna oraz zbiórka żywności trwałej i środków czystości. Zbiórka nie będzie obejmować odzieży. W salce na wikarówce po każdej mszy św. otwarty będzie magazyn na dary rzeczowe, a  przed kościołem do puszek zbierane będą  datki pieniężne na zakupienie żywności i innych potrzebnych produktów. W czasie zbiórki można także będzie zgłosić rodziny znajdujące się w potrzebie. Następnie przygotowane zostaną paczki, które członkowie zespołu charytatywnego przed świętami rozwiozą potrzebującym rodzinom.