Jan Paweł Wielki Drukuj

ImageTrzy lata temu, 2 kwietnia 2005 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Wspomnienie tamtych chwil jest ciągle żywe w naszych sercach, bo to były niezwykłe chwile… Świat zatrzymał się, ucichły spory, wielu zwaśnionych pogodziło się ze sobą. W kościołach, na placach i ulicach ludzie gromadzili się, aby w skupieniu, często ze łzami w oczach żegnać Naszego Papieża.

Santo Subito! To zawołanie brzmiało na Placu św. Piotra zaraz po śmierci Jana Pawła II i w czasie pogrzebu.

Pamiętajmy o Jego słowach, o prośbie, którą do nas wszystkich skierował:


Modląc się o Jego szybką beatyfikację nie zapominajmy o realizacji w naszym codziennym życiu duchowego testamentu Sługi Bożego Jana Pawia II.

W naszym kościele w środę, 2 kwietnia Msza św. o godz.18:00 o beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Papieża Jana Pawła II.

>>Program obchodów III rocznicy śmierci Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej<<

>>Kalendarium procesu beatyfikacyjnego<<

>>Mój Papież – multimedialne wspomnienia o Janie Pawle II<<