Zapisy młodzieży parafii na Światowe Dni Młodziezy Drukuj
niedziela, 22 maj 2016

Ruszają zapisy młodzieży naszej parafii na spotkania podczas Światowych Dni Młodzieży. Zapisów można dokonywać w zakrystii po Mszach Świętych, lub w kancelarii. Zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu Młodych Chrześcijan. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatorów ŚDM - http://www.krakow2016.com oraz w gablocie ŚDM w przedsionku kościoła. Młodzież NIE rejestruje się w systemie internetowym samodzielnie, tylko przez parafię!

Każdy z pielgrzymów, także w Archidiecezji Krakowskiej partycypuje w kosztach przygotowania tego wielkiego wydarzenia poprzez tzw. Pakiety Pielgrzyma, zróżnicowane ze względu na liczbę dni. Składka taka wynosi od 150 zł wzwyż, w zależności od wybranego pakietu. W czasie zapisu należy podać Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, oraz deklarowany Pakiet Pielgrzyma. Osoby nieletnie znajdą się pod opieką pełnoletniej młodzieży z naszej parafii. Osoby nieletnie chcące wziąć udział w ŚDM powinny wcześniej przynieść zgodę Rodziców.

 

Ciągle także zachęcamy młodzież z naszej parafii do zaangażowania się w wolontariat w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Spotkania wolontariuszy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w kawiarence przy Parafialnym Domu Integracyjnym. Bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do księży celem weryfikacji. Po pozytywnej opinii otrzymają oni zaświadczenie – list polecający, który będzie im potrzebny do rejestracji w systemie internetowym. Rejestracja wolontariuszy trwa tylko do końca maja!!! Wolontariusze również partycypują w kosztach organizacyjnych, poprzez Pakiet Wolontariusza w kwocie 50 zł, umożliwiający udział we wszystkich wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży.

Szczegółowe pytania na temat zadań wolontariusza w parafii podczas ŚDM można zadawać na adres mailowy . Odpowiedzą na nie członkowie Parafialnego Komitetu Organizacyjnego.

Pobierz List Polecający Wolontariusza (format jpg)...

Pobierz List Polecający Wolontariusza (format pdf)...