Czekamy na naszych gości Drukuj
To już pewne - powitamy u nas młodzież z Włoch, z rejonu Ankona . już cieszymy się na spotkanie i wspaniałe dni radosnej wspólnoty w wierze . Zobacz też....
 
Ci vediamo a Paszkówka! Ci vediamo a Cracovia! Ci vediamo in Polonia!