Pogrzeb naszego kościelnego - śp. Mieczysława Drukuj

W piątek 12 sierpnia pożegnaliśmy naszego Pana Kościelnego - śp. Mieczysława Marchewkę. Będzie nam brakowało Pana Mietka...

W liście do ks. proboszcza, rodziny i uczestników pogrzebu ksiądz kardynał napisał: "Ufamy, że śp. Mieczysław, który pracował ofiarnie dla dobra swojej rodziny i Parafii ogląda już Boga twarzą w twarz.

Niech aniołowie zawiodą Cię do raju ... niech Pan przyjmie Cię do grona zbawionych. Ten któremu wiernie służyłeś na ziemi niech Cię obdarzy wiecznym pokojem. Matka zaś Najświętsza niech przyjmie Cię z radością w domu Ojca."

Ufając w Boże Miłosierdzie przybyliśmy bardzo licznie na pogrzeb śp. Mieczysława otaczając jego rodzinę modlitwą i wsparciem w tych trudnych chwilach. Zdjęcia z pogrzebu...