Projekt "Moja Strefa Wpływu" Drukuj

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie "Moja Strefa Wpływu". W ramach projektu można skorzystać darmowo z każdego kursu zawodowego oraz otrzymać min.: stypendium szkoleniowe i miesięczny płatny staż (szczegóły w rozwinięciu wiadomości). Projekt jest adresowany do osób w wieku od 18 do 29 lat mieszkających w województwie małopolskim, nie pracujących, nie uczących się i nie biorących aktualnie udziału w żadnym szkoleniu. Główna część szkoleń będzie odbywać się w Parafialnym Domu Integracji Społecznej. Informacje o projekcie pod numerem telefonu: 606-713-764.

W ramach projektu "Moja Strefa Wpływu" organizatorzy zapewniają dodatkowo:
-badanie lekarskie wstępne
-profesjonalną diagnozę  kompetencji i predyspozycji zawodowych;
-ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju;
-indywidualne wsparcie psychologa;
-darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie
kwalifikacji i kompetencji;
-stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1000 zł (za 150-godzinny kurs);
-zwrot kosztów nad osobą zależną w trakcie udziału w kursie;
-pośrednictwo pracy;
-miesięczny staż płatny ok. 1000 zł miesięcznie;
-zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkoleń i staży.