Naucz się angielskiego w Projekcie Kierunek Kariera Drukuj

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego, który rozpocznie się w lutym w Domu Integracji Społecznej ("wikarówka")

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie Kierunek Kariera spełniają łącznie poniższe warunki:
1) są osobami pracującymi lub opłacają KRUS;
2) mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa  małopolskiego;
3) ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego
liceum/technikum lub mają więcej niż 50 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia;

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 606 713 764 do najbliższej  środy  10.01.2018. Zapraszamy.