Chrzest Drukuj

 Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii jest sprawowany w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11:15.

 

Dziecko do Chrztu trzeba zgłosić w kancelarii parafialnej.

 

Potrzebne dokumenty:


 Akt urodzenia dziecka z USC
 Akt ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżonków, którzy zawarli sakrament małżeństwa poza naszą parafią)

 Dane rodziców chrzestnych dziecka:

·           -  imię i nazwisko i dokładny adres

·           -  zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi (dotyczy chrzestnych mieszkających poza naszą parafią)

 

W sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem również prosimy o wizytę w kancelarii parafialnej.


Dodatkowe informacje:

 

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem…

 

Oświadczenie rodziców i chrzestnych w sprawie katolickiego wychowania dziecka, gdy rodzice nie są związani małżeństwem kanonicznym…

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy:

  • wierzący i praktykujący po ukończeniu 16 roku życia.
  • bierzmowani.
  • małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego

uczniowie szkół średnich uczęszczający na religię (należy okazać indeks z oceną z ostatniego semestru).

 

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się po Mszy św. wieczornej sobotę, tydzień przed chrztem (termin jest podawany w ogłoszeniach parafialnych)

 

Więcej informacji o Sakramencie Chrztu Świętego…