X Tydzień Biblijny Drukuj

W niedzielę 15 kwietnia we wszystkich kościołach naszego kraju przeżywaliśmy Narodowe Czytanie Pisma Świętego rozpoczynające X Tydzień Biblijny. Wybrany w tym roku tekst z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian nawiązuje do 100  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zachęcamy wszystkich, aby przez cały tydzień z bliskimi lub indywidualnie czytać Pismo św., a szczególnie z Nowego Testamentu list św. Pawła do Rzymian.