Pielgrzymka do Rytwian, Baranowa Sandomierskiego, Krzyżtopór, Opatowa Drukuj
Nasza Parafia zorganizowała pielgrzymkę do Rytwian – zwiedzanie kościoła przy klasztorze pokamedulskim, Baranowa Sandomierskiego – zwiedzanie późnorenesansowego zamku, ze względu na podobieństwo nazywanego Małym Wawelem, Krzyżtopór – ruiny największej budowli pałacowej w Europie przed powstaniem Wersalu, oraz Opatowa – kolegiaty zakonu templariuszy. Koszt 110 zł. Wyjazd sobota 7 lipca o godz. 6.30.