Program Rekolekcji Parafialnych 2019 Drukuj

 Rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do Świąt – Rekolekcje. Módlmy się o dobre i owocne przeżycie tego świętego czasu i dobrą spowiedź. Prośmy w intencji całej naszej wspólnoty oraz Ks. Rekolekcjonisty Tomasza Jajecznicy, wikariusza z Gdowa o światło Ducha św. i prowadzenie nas do Święta Paschy.

Program rekolekcji parafialnych w Paszkówce

7.04 - 9.04.2019

Niedziela 7.04

6.45 - Msza św. z nauką ogólną

9.30 - Msza św. z nauką ogólną

11.15 - Msza św. z nauką dla dzieci

15.30 - Droga Krzyżowa

16.00 - Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

17.00 - Msza św. z nauką ogólną

Sosnowice 8.15 - Msza św. z nauką ogólną


Poniedziałek 8.04

Dzień Spowiedzi

od 8.30 – 11.30 /przerwa 10.00-10.30/

od 15.00 – 18.00 /przerwa od 16.30 -17.00/

8.00 Msza św. z nauką ogólną

10.00 Nauka dla dzieci SP klasy 1-4

11.30 Nauka dla dzieci SP klasy 5-8

18.00 Msza św. z nauką dla małżonków


Wtorek 9.04

8.00 Msza św. z nauką ogólną

10.00 Nauka dla dzieci SP klasy 1-4

11.30 Nauka dla dzieci SP klasy 5-8

18.00 Msza św. z nauką dla rodziców

19.00 Nauka dla młodzieży starszej, narzeczonych, zaręczonych, młodzieży pracującej i studiującej oraz klasy III Gimnazjum w ramach kwietniowego spotkania.