Październik - miesiąc Różańca Drukuj

 W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe.

Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z tym nabożeństwem. A tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w domach. Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny . Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć.

W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne,

w poniedziałki i soboty—  radosne,

we wtorki i piątki — bolesne,

w czwartki — tajemnice światła.

Szczególnie w październiku warto przypomnieć sobie historię powstania modlitwy różańcowej - zachęcamy do przeczytania artykułu ks. Romana Kempnego na portalu Wara.pl...

W naszej parafii codziennie odmawia różaniec 9 Róż Różańcowych.

Zobacz więcej informacji o Różach w parafii…