Betlejemskie Światło Pokoju w 2008r Drukuj

ImageJuż od kilku dni przy ołtarzu w naszym kościele płonie Betlejemskie Światło Pokoju. Przynieśli je do naszej parafii harcerze, którzy jak co roku, przekazują je do wielu miast i wsi.

Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: "Nieśmy płomień braterstwa". W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło u podnóża Tatr w nocy z 13 na 14 grudnia. -Światło które dziś otrzymujemy jest Symbolem Chrystusa - powiedział do licznie przybyłych delegacji harcerskich ks.phm. Ronald Kasowski Naczelny Kapelan ZHP podczas mszy pasterskiej.
 
-To dobrze, że otrzymujemy je po drugiej stronie Tatr, w miejscu gdzie ludzie kształtowali swoje charaktery. Chcemy w ten sposób podziękować Bogu za to, że możemy być przykładem Jego Miłości. Nieśmy płomień braterstwa wszędzie tam gdzie przyjdzie nam pełnić harcerską służbę - podkreślił w homilii  Naczelny Kapelan ZHP.
 
Fragment komunikatu phm. Adama Zawadzkiego - rzecznika prasowego ZHP:
W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dociera do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, mediów. Podobnie, jak  w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i innych przyjaciół harcerstwa. Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz osiemnasty. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają Go skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła, brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju „Nieśmy płomień braterstwa”. Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem staje się znakiem naszej miłości wobec bliźniego. Niech dla każdego z nas będzie źródłem radości, że Miłość jest nam ofiarowana i zadana. Zasady harcerskiego stylu życia i metoda skautowa jest dla nas samych i dla innych wyzwaniem. Harcerstwo zwycięża tam, gdzie harcerze, skauci, przewodnicy i przewodniczki trzymają się mocno głoszonych zasad harcerskiego życia. W braterstwie zmieniajmy siebie i świat, aby jeszcze lepiej podejmować służbę Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie.