STOP NARKOTYKOM Drukuj
Image Narkomania jest rosnącym problemem wśród młodzieży i zagraża coraz

większej liczbie młodych osób. Obniża się wiek osób zażywających narkotyki.

„Dlaczego STOP narkotykom?" to szeroka kampania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na rzecz przeciwdziałania narkomani.

Jest ona adresowana do uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimanzajlnych i ich rodziców we wszystkich województwach w całej Polsce.

Kampania rozpoczęła się w województwie lubuskim, trwa w województwie pomorskim a od września rusza w województwie małopolskim. Zaprosiliśmy samorządy, kuratoria oświaty i szkoły do włączenia się w realizację programu „Dlaczego STOP narkotykom?".

Więcej na stronie KSM...

Zobacz film promujący kampanię...