Podsumowanie konkursu "E-kartka na Wielkanoc 2009" Drukuj

 Przedstawiamy podsumowanie oraz laureatów konkursu „E-kartka na Wielkanoc.”

Jury konkursowe obradowało w czwartek 16 kwietnia po wieczornej mszy św.


Do 2 dnia świąt wysłano: 387 konkursowych kartek ze strony internetowej.

249 razy została wysłana Kartka Pauliny Ślósarczyk z klasy 4.

Poniżej przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria: 5 latki i klasa „0”: zwyciężył Tomek Kucharczyk z klasy „0”

Kategoria: klasy 1do 3: pierwsze miejsce exekwo: Karolina Moskała i Jola Kowalczyk

Kategoria: klasa 4-6: zwyciężył Mateusz Moskała

Kategoria: gimnazjum: zwyciężyła Kinga Klaja, a drugie miejsce przyznano Małgorzacie Szczechowicz.

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody: książki, artykuły plastyczne oraz słodycze.

 

Gratulujemy i dziękujemy za piękne prace wszystkim uczestnikom!

Dzięki waszym pracom i wszystkim, którzy je wysyłali nasza strona staje się coraz bardziej znana!

 

Tegoroczne kartki można ciągle oglądać w zakładce: E-kartka

Zdjęcia z rozdania nagród...

 

Plakat konkursu i pełny regulamin poniżej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin konkursu plastycznego „E-kartka na Wielkanoc”

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „E-kartka na Wielkanoc” zwanego dalej konkursem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce zwana dalej Organizatorem.

 

2. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, propagowanie tradycji chrześcijańskiej, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz pozyskanie materiału do przygotowania pocztowych kartek świątecznych na stronę internetową.

 

3. W konkursie mogą brać udział:

 

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjów
  • uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

 

4. Warunki uczestnictwa

 

Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A5 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Praca musi nawiązywać do chrześcijańskich symboli przeżywania Wielkanocy.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon. 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji z podaniem imienia, nazwiska oraz wieku autora. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz publikacji prac.

 

5. Termin i warunki dostarczenia prac:

 

Prace należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego, 34-113 Paszkówka 68,  lub osobiście do zakrystii kościoła z dopiskiem “ E-kartka na Wielkanoc” w terminie do 4 kwietnia 2009 r.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 

6. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace zostaną opublikowane na stronie   internetowej http://paszkowka.eu w zakładce e-kartka z podaniem danych osobowych autorów prac.

 

5. Zasady przyznawania nagród.

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.

Komisję powołuje Organizator.

Prace, które  nie będą spełniać warunków regulaminowych konkursu nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy w każdej kategorii i przyzna nagrody.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi po Mszy św. o godz. 11:15 w niedzielę 19 kwietnia.

Dodatkowo, spośród opublikowanych prac na stronie http://paszkowka.eu zostanie nagrodzona praca najczęściej wysyłana przez internautów jako e-kartka.