Ogłoszenie dziekana w sprawie Łysej Góry Drukuj
ImageOgłoszenie ks. dziekana Edwarda Ćmiela w sprawie spornych kwestii dotyczących przynależności parafialnejrodzin zamieszkujących przysiółek Łysa Góra.
DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH
w Paszkówce i Jaśkowicach


W trosce o doprowadzenie do rozwiązania spornych kwestii dotyczących przynależności parafialnej, po uzgodnieniach z Kancelarią Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zwracam się z prośbą, by rodziny zamieszkujące przysiółek Łysa Góra, pragnące korzystać z duszpasterstwa w parafii Paszkówka, zgłosiły się do kancelarii parafialnej w Paszkówce (podając nazwisko i numer domu).

Następnym etapem będzie dekret Metropolity Krakowskiego, zezwalający na korzystanie przez te rodziny z wszelkiej posługi duszpasterskiej w parafii Paszkówka, łącznie z odwiedzinami duszpasterskimi (kolędą).