Objęcie urzędu przez nowego Ks. Proboszcza. Drukuj

 W niedzielę 5 lipca na Mszy św. o godz, 11:15 miała miejsce uroczystość instalacji (objęcia urzędu) przez nowego proboszcza naszej parafii Ks. Wiesława Waliczka. Uroczystego wprowadzenia dokonał Dziekan dekanatu skawińskiego ks. Edward Ćmiel, na którego ręce Ks. Proboszcz Wiesław Waliczek złożył uroczyste Wyznanie Wiary oraz Przysięgę Wierności.

Zdjęcia z uroczystości...

W czasie kazania ks. Wiesław powitał wszystkich parafian i przypomniał, że 30 lat temu w naszym kościele odprawiał swoją Mszę św. Prymicyjną - w tym czasie w naszej parafii wikarym był brat księdza Wiesława.

Poniżej fragment kazania:

Jak już wiecie Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz mianował mnie Proboszczem tej parafii. Z drżeniem przyjąłem tę parafię, ale i z wielkim zaufaniem w Przemienienie Pańskie, bo z ta parafią Ktoś i coś mnie łączy. O tych sprawach będę stopniowo mówił. Liczę na Waszą pomoc i współpracę. Również liczę na współpracę z księdzem Piotrem (szkoda, że odchodzi) i jego następcą. Również wszystkimi działającymi grupami w parafii: Radą Parafialną, Zespołem Charytatywnym, Różami Różańcowymi, Chórem, Scholą, Oazą Rodzin i Młodzieży, Służbą Liturgiczną Ołtarza, Panem Kościelnym, Organistą, grabarzem, ze strażakami i orkiestrą, Szkołami Podstawowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich.

         Zadaniem Proboszcza jest prowadzenie dusz do Boga. Odpowiada za Zbawienie, ale również sprawy materialne są ważne. Czeka nas wielka praca. Zaczynamy od plebanii, bo jest okazja by ją doprowadzić do dobrego stanu. Mam głęboką nadzieję, że mi w tym pomożecie, bo to wasza własność. Liczę na zrozumienie, ofiarność i wyrozumiałość. O innych sprawach rozpoczętych będę systematycznie informował, bo nie można wszystkiego naraz.