Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009 Drukuj

 We wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej w niedzielę pojawiły się świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca z logo Caritas przyjęła się jako symbol pamięci o najuboższych. Stawiana koło pustego nakrycia w Wigilię, a często też wysyłana bliskim za granicę, przypomina o naszej solidarności z potrzebującymi.

Hasłem tegorocznej akcji są słowa „Bądźmy świadkami miłości”. W tym roku Caritas chce zwrócić uwagę na problem pomocy sierotom biologicznym i społecznym. Krakowska Caritas, która w styczniu obchodzić będzie dwudziestolecie swojej reaktywacji, bardzo aktywnie działa na tym polu, prowadząc m.in. trzy Rodzinne Domy Dziecka oraz Interwencyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą dla Dziewcząt, a także będąc inicjatorem pierwszego w Polsce Okna Życia.

Po raz dziesiąty WDPD ma charakter ekumeniczny - włączają się w nie także organizacje charytatywne Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego (Diakonia) i Kościoła Prawosławnego (Eleos). 

 Od kilku lat krakowska Caritas rozprowadza najwięcej wigilijnych świec ze wszystkich Caritas diecezjalnych. Udało się przekroczyć próg 200 tysięcy świec. Na ten sukces w parafiach pracuje armia wolontariuszy. To oni dyżurują przed kościołami po mszach, rozprowadzając świece z logo Caritas. Nie można też zapomnieć o zaangażowaniu Księży, zachęcających z ambony do włączenia się w akcję. Świece rozprowadzają też wolontariusze z niektórych Szkolnych Kół Caritas. W magazynie Caritas zawsze czekają dodatkowe świece na wypadek, gdyby w parafii ich zabrakło.

Część ofiar złożonych za świece pozostaje w parafiach do wykorzystania na pomoc najuboższym rodzinom – głównie na zakup opału, pomoc w płatnościach lub na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci. Tradycyjnie już 10 groszy z ofiary za świecę będzie przeznaczone na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju. Do tej pory Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspierało głodujące dzieci w Rwandzie, Kongo, Sudanie, a także na Ukrainie i Białorusi, w Rosji i Iraku.

Pozostała do dyspozycji Caritas kwota także zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom. Zorganizowane zostaną ferie i wakacje dla dzieci, a część pieniędzy przeznaczona zostanie na utrzymanie placówek dla dzieci: Rodzinnych Domów Dziecka, Domu Matki i Dziecka, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Wsparcia Dziennego, Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt i Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą. 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej gorąco dziękuje wszystkim, którzy włączają się w Wigilijne Dzieło: ofiarodawcom, wolontariuszom, księżom zachęcającym parafian do włączenia się w akcję, a także środkom przekazu, dzięki którym informacja o wigilijnych świecach dociera do szerokich rzesz mieszkańców Małopolski.

Oryginalny tekst na stronie: CARITAS Archidiecezji Krakowskiej