Gorące Serca Szlachetnej Paczki Drukuj

 Minął finałowy weekend  (11, 12,13.12.2009 r.) SZLACHETNEJ PACZKI.Tegoroczna pomoc dotarła do niemal 7000 rodzin w całej Polsce. Ogromna ilość ludzi dobrej woli , bo blisko 4000 wolontariuszy pracowało, aby paczki dotarły do najbardziej potrzebujących osób w całym kraju. Dziesiątki tysięcy ludzi przygotowywało paczki  z myślą o konkretnych osobach, wkładając w nie swoje serca. To ogromne liczby, a za każdą z nich kryje się niepowtarzalna historia. 

 W parafii Paszkówka Szlachetna Paczka pomaga już piąty rok , a Gmina Brzeźnica włączyła się po raz drugi w akcję. Patronat nad akcją objął, tak jak w zeszłym roku Wójt Gminy, p. Bogusław Antos.  W tym roku pomocą objęliśmy 50 najuboższych  rodzin. W przygotowaniu akcji uczestniczyło ok. 50 wolontariuszy. Liczby są zaskakujące, choć w całej tej akcji to nie one są najważniejsze.  Wkład pracy w przygotowanie tego dzieła był ogromy. Nie da się policzyć  wysiłku i zaangażowania osób wspomagających akcję: wolontariuszy i darczyńców przygotowujących paczki dla rodzin . Wydaje się, że tylko radość  osób obdarowanych i łzy szczęścia w ich oczach mogą wynagrodzić ten wysiłek.

Podsumowując całą akcję chciałam podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Szlachetnej Paczki.
 Na początku chcę podziękować bardzo ważnym dla  mnie osobom z grupy charytatywnej z Paszkówki, które już od 5 lat organizują paczkę w Parafii w Paszkówce.  Bez tych osób nie byłoby tej akcji!  Ich zaangażowanie, praca, a przede wszystkim życzliwość pomagała mi podczas pracy w organizowaniu SZLACHETNEJ PACZKI na terenie naszej gminy.
Podziękowania należą się wielu ludziom Szlachetnego Serca, którzy wspierali akcję i w każdej chwili służyli pomocą:  Wójtowi Bogusławowi Antosowi , Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Centrum Kultury i Promocji, prawie wszystkim Sołtysom wsi oraz Dyrekcjom szkół  za zaangażowanie się w  przygotowanie paczek. Warto w tym miejscu również wspomnieć i podziękować za zaangażowanie zaprzyjaźnionej Szkole z Krakowa i  koordynującej akcję p. Agnieszce Miśkiewicz,  szkoła ta obdarowała 18 rodzin z naszego rejonu, a trzeba podkreślić, że na  pomoc rodziców i dzieci z tej szkoły można liczyć nie tylko w czasie SZLACHETNEJ PACZKI, a przez cały rok.
 Dziękuję również Firmie Geth z Krakowa i jej pracownikom za przewiezienie ciężarówkami paczek z Krakowa, Parafii z Borku Fałęckiego za udostępnienie sali na magazyn i strażakom za przewożenie  i przenoszenie paczek.

Edyta Babska