Podziel sie Wielkanocną Radością! Drukuj

 Po raz dwunasty do parafii archidiecezji krakowskiej trafiły baranki ze znakiem Caritas, które staną na wielkanocnych stołach.

Ofiary za baranki tradycyjnie przeznaczone zostaną na pomoc chorym, starszym i niepełnosprawnym. Akcja przeprowadzana jest pod hasłem „Podziel się wielkanocną radością”. W parafiach znalazło się już prawie 60 000 baranków. Rozprowadzają je zespoły charytatywne i zespoły Caritas. W ten sposób Caritas Archidiecezji Krakowskiej stara się, by tradycję stawiania na wielkanocnym stole baranka połączyć z troską o tych, którym z różnych powodów - czy to finansowych czy zdrowotnych - powodzi się gorzej.

Zwyczaj święcenia baranka wielkanocnego, symbolizującego zmartwychwstałego Jezusa, sięga VII wieku. Ustawianie baranka na stole wielkanocnym wprowadził w XIV wieku papież Urban V, chcąc przypomnieć o najważniejszym przesłaniu Wielkanocy. W Polsce baranek wielkanocny pojawił się prawdopodobnie w XVII wieku i był robiony najpierw z masła, a potem też z ciasta lub cukru.
Krakowska Caritas rozpoczęła rozprowadzanie w parafiach baranków w 1997 r. - Dajemy w ten sposób świadectwo, że nie jest nam obojętny los ubogiego człowieka. Spróbujmy dostrzec w nim znak Chrystusa - mówił ówczesny dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ks. Jakub Gil.


Na początku ofiary złożone za baranki przeznaczone były na pomoc dla najuboższych parafian, a także na dofinansowanie przytuliska i kuchni dla bezdomnych. Z czasem Caritas angażowała się coraz bardziej w pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym i na ten cel postanowiła przeznaczać tę część ofiar za baranki, która do niej trafiała. Część ofiar w dalszym ciągu przeznaczana jest na pomoc najuboższym w parafiach.
Ofiary za baranki pomogły m.in. w 2004 r. w remoncie i rozbudowie budynku w Zembrzycach, w którym Caritas utworzyła ośrodki dla chorych i niepełnosprawnych: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny. W 2007 i 2008 r. środki te przeznaczone zostały na budowę Rodzinnego Domu Opieki w Krakowie, który właśnie rozpoczyna działalność.


W tym roku ofiary za baranki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Zebrzydowicach, przeznaczonego na czasowe pobyty osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W domu tym przebywają nie tylko osoby, które chcą poprawić swój stan zdrowia poprzez rehabilitację, ale też starsi i niepełnosprawni, którzy z różnych powodów są czasowo pozbawieni opieki (choroba rodziny, remont, wyjazd bliskich) oraz osoby starsze i samotne, które potrzebują odpoczynku i opieki - np. zimą nie są w stanie poradzić sobie z paleniem w piecach i samodzielnym mieszkaniem.

Od środy popielcowej trwa też akcja "Jałmużna Wielkopostna", przeprowadzana już po raz czternasty i skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Ponad 20 tysięcy skarbonek trafiło do parafii archidiecezji krakowskiej i do wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Dzieci, a często także ich rodziny wrzucają do tekturowych skarbonek oszczędności uzyskane dzięki różnym drobnym wyrzeczeniom, na przykład rezygnacji ze słodyczy, zabawek, pójścia do kina itp. Parafie przeznaczają zebrane ofiary na pomoc najbardziej potrzebującym ze swojego terenu.


Więcej informacji o Jałmużnie Wielkopostnej, Wielkanocnym Dziele Caritas i innych  akcjach na www.krakow.caritas.pl.