Rozpoczynamy parafialny konkurs "E-Kartka na Wielkanoc" Drukuj

 Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w 3 edycji konkursu "E-kartka na Wielkanoc".

Podobnie jak w ubiegłych latach każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę, która zostanie przed Wielkanocą opublikowana na naszej stronie internetowej jako elektroniczna kartka świąteczna. Prace można składać w zakrystii do soboty 27 marca włącznie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w niedzielę 11 kwietnia po mszy św. o godzinie 11:15. Dodatkowo zostanie nagrodzona praca najczęściej wysyłana przez internautów jako e-kartka.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Zobacz kartki z poprzednich edycji konkursu...

Regulamin konkursu plastycznego „E-kartka na Wielkanoc”

 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „E-kartka na Wielkanoc”, zwanego dalej konkursem, jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu, propagowanie tradycji chrześcijańskiej, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz pozyskanie materiału do przygotowania pocztowych kartek świątecznych na stronę internetową.

3. W konkursie mogą brać udział:

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjów
  • uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

4. Warunki uczestnictwa.

Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A5 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Praca musi nawiązywać do chrześcijańskich symboli przeżywania Wielkanocy.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon. 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji z podaniem imienia, nazwiska oraz wieku autora. 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz publikacji prac.

5. Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego, 34-113 Paszkówka 68,  lub osobiście do zakrystii kościoła z dopiskiem “ E-kartka na Wielkanoc” w terminie do 27 marca 2010 r.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

6. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace zostaną opublikowane na stronie  internetowej http://paszkowka.eu w zakładce Konkursy: e-kartka na Wielkanoc z podaniem danych osobowych autorów prac.

5. Zasady przyznawania nagród.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.

Komisję powołuje Organizator.

Prace, które  nie będą spełniać warunków regulaminowych konkursu nie będą klasyfikowane przez Komisję.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy w każdej kategorii i przyzna nagrody.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi po Mszy św. o godz. 11:15 w niedzielę 11 kwietnia 2010 roku.

Dodatkowo, spośród opublikowanych prac na stronie http://paszkowka.eu zostanie nagrodzona praca najczęściej wysyłana przez internautów jako e-kartka.