Kardynał Dziwisz apeluje o modlitwę i pomoc. Drukuj

 „Nieśmy pomoc tym, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Niech wyrazem naszej solidarności i miłości będzie modlitwa, pociecha i wsparcie materialne” - zaapelował metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz w odezwie do diecezjan.

W naszej parafii zbiórka ofiar dla powodzian w najbliższą niedzielę (6 czerwca) po każdej mszy św.

 

 

Bracia i Siostry!

W ostatnich dniach dotknęła nasz region klęska powodzi, która zniszczyła częściowo lub całkowicie domy, a niekiedy dorobek całego życia wielu naszych braci i sióstr. Zagrożony był także Kraków, a szczególnie zabytkowe Śródmieście, Nowa Huta i wiele miejscowości położonych wzdłuż Wisły i jej dopływów. W tych dramatycznych chwilach zanosiliśmy gorącą i ufną modlitwę do miłosiernego Boga, aby przyniósł nam ratunek i pociechę. Prosiliśmy
o opiekę św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Jego relikwie umieściliśmy – jak to czyniliśmy w przeszłości – na wieży Katedry, błagając o wstawiennictwo i opiekę.

Niech to bolesne doświadczenie umocni naszą wiarę i zaufanie Bogu. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, a zwłaszcza strażakom, wojsku i różnym służbom, którzy pomagają zagrożonym i poszkodowanym, bronią ludzi i ich mienia.

Proszę Was, nieśmy pomoc tym, którzy ucierpieli z powodu powodzi. Niech wyrazem naszej solidarności i miłości będzie modlitwa, pociecha i wsparcie materialne.

Jestem blisko Was myślą i sercem, i oddaję Was pod opiekę Matki Bożej.

 

Stanisław Kard. Dziwisz

Metropolita Krakowski

 


Ofiary można przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków, ul. Ossowskiego 5; 30-656 Kraków

Konto nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001, z dopiskiem „Pomoc powodzianom”

Można też dokonać wpłaty on line bezpośrednio ze strony internetowej www.krakow.caritas.pl: płatności online