Kancelaria
Kancelaria parafialna Drukuj

Kancelaria parafialna:

Adres:

34-113 Paszkówka

ul. Pobiedr 1

Telefon: 33 879-30-67


Numer konta bankowego: 51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

 

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota – w godzinach od 8:00 – 9:00
wtorek od 16:00 do 17:30
czwartek  od godz. 16:00 do 17:40 (w czasie zimowym 16.00 - 16.40)

 
Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe
 
Chrzest Drukuj

 Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii jest sprawowany w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11:15.

 

Dziecko do Chrztu trzeba zgłosić w kancelarii parafialnej.

 

Potrzebne dokumenty:


 Akt urodzenia dziecka z USC
 Akt ślubu kościelnego rodziców (dotyczy małżonków, którzy zawarli sakrament małżeństwa poza naszą parafią)

 Dane rodziców chrzestnych dziecka:

·           -  imię i nazwisko i dokładny adres

·           -  zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi (dotyczy chrzestnych mieszkających poza naszą parafią)

 

W sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem również prosimy o wizytę w kancelarii parafialnej.


Czytaj całość...
Małżeństwo Drukuj
 Drodzy Narzeczeni – przygotowanie do sakramentu małżeństwa oprócz modlitwy, wymaga spełnienia pewnych czynności, jedną z nich jest „Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa” – potocznie nazwany „zapowiedziami” spisanymi przez kapłana w kancelarii parafialnej.

 

Potrzebne dokumenty:

 

  • metryka chrztu do ślubu ze świeżą datą – jeżeli są z poza parafii, natomiast ochrzczeni w naszym kościele powinni wiedzieć, z której wioski byli niesieni do Chrztu św., /skróci to czas szukania aktu chrztu w naszych księgach/
  • indeks z religii, a nie świadectwo szkolne, ponieważ na świadectwie wierzący jest traktowany na równi z niewierzącym, stąd nie wiadomo, czy stopień dotyczy religii /człowieka praktykującego/, czy etyki /człowieka, praktycznego ateisty/.
  • dowód osobisty
  • „zaświadczenie…” z Urzędu Stanu Cywilnego - jeżeli sakrament małżeństwa ma mieć skutki wobec prawa cywilnego

Czytaj całość...
Pogrzeb Drukuj
 Potrzebne dokumenty:
  
  • Karta zgonu  (która pozostaje w kancelarii, ponieważ kancelaria zarządza cmentarzem - miejscem pochówku)
  • Akt zgonu (tylko do odpisu danych zmarłego - po odpisaniu danych, akt jest zwracany)
  • Numer mogiły, w której zmarły ma być pochowany (chyba, że to będzie nowa, kolejna mogiła)

 

Jeżeli bliski zmarł w szpitalu potrzebne jest potwierdzenie od kapelana szpitala o przyjęciu sakramentów: Spowiedzi, Komunii św., Namaszczenia Chorych

 

Ponieważ na naszym cmentarzu są grzebani zmarli z kilku parafii, proszę zgłosić do kancelarii godzinę pogrzebu na cmentarzu, ustaloną przez swojego ks. Proboszcza oraz ustalić miejsce pochówku.

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W PASZKÓWCE

Cmentarz jest miejscem świętym

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

   1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom PASZKÓWKI i byłej parafii;

   2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości;

   3. Zabrania się wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, zabrania się palenia papierosów;

   4. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich;

   5. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych;

   6. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie;

   7. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie opłat w kancelarii parafialnej. Opłaty za groby wznawia się po 20 latach;

   8. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: dł. 230 cm i szer. 130 cm;

   9. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu;

  10. Obowiązuje zakaz, samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących.

Czytaj całość...