Drukuj

Aktualnie w naszej parafii pracują księża:

Proboszcz:


 

ks. mgr Marek Holota,

wyśw. 1989, od 2012

 

 

 

 

 

Wikariusz: 

 

ks. mgr Marek Ślęczka

ur. 1977, wyśw. 2002, od 2018

 

 

 

 

 

W poprzednich latach pracowali księża:

 Proboszcz:

 

ks. mgr Wiesław Waliczek, E.c.,

ur. 1953 Chrzanów, wyśw. 1979, od 2009 do 2012

 

 

 

ks. Marian Bylica, E.c.

ur. 1948 Tłuczań, wyśw. 1972, od 1995 do 2009

 

 

 Wikariusz:

 

 ks. mgr Artur Głąb

  wyśw. 2015, od 2015 do 2018

 

 

 

 

 

 

ks. mgr Wojciech Lasak

ur. Sanok, wyśw. 1990, od 2010 do 2015

 

 

 

  ks. mgr Piotr Listopad

ur. 1977 Chrzanów, wyśw. 2005, od 2005 do 2010