Drukuj

Aktualnie w naszej parafii pracują księża:

Proboszcz:


 

 ks. mgr. Marek Holota,

wyśw. 1989, od 2012

 

 

 

Wikariusz: (Wikarówka:Paszkówka 67)                                                                                                   

 

  ks. mgr. Artur Głąb

  wyśw. 2015, od 2015

 

 

 

 

W poprzednich latach pracowali księża:

 Proboszcz:

 

ks. mgr. Wiesław Waliczek, E.c.,

ur. 1953 Chrzanów, wyśw. 1979, od 2009 do 2012

 

 

 

ks. Marian Bylica, E.c.

ur. 1948 Tłuczań, wyśw. 1972, od 1995 do 2009

 

 

 Wikariusz:

 

 

ks. mgr. Wojciech Lasak

ur. Sanok, wyśw. 1990, od 2010 do 2015

 

 

 

  ks. mgr. Piotr Listopad

ur. 1977 Chrzanów, wyśw. 2005, od 2005 do 2010