Słowo metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dotyczące pomocy mieszkańcom Nowej Białej

Umiłowani Archidiecezjanie,

wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych środków do życia. W odpowiedzi na to bolesne doświadczenie społeczność Archidiecezji Krakowskiej jednoczy się w modlitwie i poczuciu wspólnoty z wszystkimi, którzy za sprawą żywiołu doznali uszczerbku na zdrowiu oraz stracili dorobek życia, a także z wszystkimi niosącymi im niezbędną pomoc.

W związku z powyższym, dla okazania Chrystusowej miłości wobec potrzebujących zarządzam, by w przyszłą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 roku w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej włączono tę intencję do Modlitwy powszechnej, a przed kościołami zorganizowano zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem.

Pasterskim błogosławieństwem otaczam mieszkańców Nowej Białej oraz wszystkich, którzy przychodzą im z pomocą.

 + Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski


Zebrane fundusze należy przekazać na konto:   Pekao SA III Oddział w Krakowie 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem Pomoc dla Nowej Białej

W niedzielę 20 czerwca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Po raz pierwszy 50 dzieci przyjmie do swoich serc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Otoczmy modlitwą dzieci i ich bliskich, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem i pamiętały, że On czeka na każdego człowieka w Sakramencie Pokuty i w Eucharystii.

Uroczystości odbędą się w czasie trzech Mszy św.: o godz. 9.30 dla Paszkówki, o godz. 11.00 dla Wielkich Dróg i 12.30 dla Sosnowic. Będzie można w nich uczestniczyć zostawiając oczywiście miejsce w pierwszej części kościoła dla rodziców i rodziny dzieci komunijnych.

W tygodniu dzieci komunijne będą uczestniczyły w Mszach św. w ramach tzw. „białego tygodnia”:
– poniedziałek i czwartek Paszkówka,
– wtorek i piątek Wielkie Drogi,
– środa i sobota Sosnowice.

Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą – 20.06.2021

Dzisiaj Uroczystość Pierwszej Komunii w naszej wspólnocie . Otoczmy modlitwą 50 dzieci i ich bliskich, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem.
Zapraszamy dzieci komunijne na Msze św. w „białym tygodniu”:
– poniedziałek i czwartek Paszkówka,
– wtorek i piątek Wielkie Drogi,
– środa i sobota Sosnowice.

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Piątek – zakończenie roku szkolnego dla dzieci na Mszy św. o godz. 8.00. Spowiedź dla nich będzie w czwartek od godz. 17.00 do 18.00.

W sobotę o godz. 9.00 Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Bp Roberta Chrząszcza przyjmie młodzież naszej parafii. 36 kandydatów zostanie umocnionych Darami Ducha św. aby dawać świadectwo przynależności do Chrystusa i wspólnoty Kościoła.
Spowiedź dla nich i świadków będzie w piątek od 18.30 do 19.00, a o godz. 19.00 Msza św. z rodzicami i wręczeniem krzyży.
Próba przed bierzmowaniem będzie w środę i czwartek o godz. 19.00.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

 1. Dziękujemy za sprzątanie naszego Kościoła rodzicom dzieci klas II-gich, którzy przygotowali świątynię na I komunię. W następnym tygodniu troskę o naszą Świątynię prosimy rodziców kandydatów do bierzmowania. O posprzątanie Kościółka prosimy: Gacek, Pławecka, Cichoń.

 2. Podziękowanie za ofiary złożone na kościół w minionym tygodniu: 300 zł od rodziny, od dwóch rodzin ze Sosnowic 700 zł, od rodziny z Jaśkowic 200 zł od rodziny z Paszkówki 100 zł oraz 1100 zł przelane na konto parafii od dwóch rodzin. Dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za zakupiony ornat do odprawiania Mszy św. i dekorację kielichową oraz ofiarę 1870 zł złożoną na prace w kościele. Bóg zapłać!

 3. Z dniem 19 czerwca 2021 roku Arcybiskup Metropolita Krakowski odwołał udzieloną dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Intencje Mszy św. 21.06. – 27.06.2021

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Michalina Wójcik, Józef mąż

18.00 + Władysław Strózik w 41 rocznicę śmierci, Waleria żona, Julian syn

WTOREK
7.00 + Tadeusz Młynarczyk w 13 rocznicę śmierci,

18.00 + Władysław Chyliński w 16 rocznicę śmierci, Karolina żona, Adam syn

ŚRODA
7.00 + Krzysztof Śliwa w 17 rocznicę śmierci,

18.00 W 10 rocznicę ślubu Moniki i Mariusza, dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

CZWARTEK
7.00 + Jan Warmuz, Anna żona

18.00 + Bronisław Badura w 20 rocznicę śmierci

PIĄTEK
7.00 + Jan Godula i zmarli z rodziny

18.00 + Władysław Najberek

SOBOTA
7.00 + Jan Moskała

9.00 W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania

17.00 + Zofia Kowalówka w 17 rocznicę śmierci, Marian mąż

XIII Niedziela Zwykła 27.06.2021

6.45 + Józef Szydłowski, Anna żona, Władysław Olszowiec, Waleria żona, Jan syn

9.30
1) + Włodzimierz Kufta w 2 rocznicę śmierci

2) + Józef Gacek w 10 rocznicę śmierci

11.15 + Bożena Moskała w 5 rocznicę śmierci

17.00 + Jan Skrzyński

Sosnowice 8.15 Za parafian

Publikujemy dekret metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego znoszący z dniem 19 czerwca 2021 dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ks. kan. Grzegorz Kotala
Kanclerz Kurii

źródło: diecezja.pl

Trwają prace konserwatorskie w naszym kościele. W ostatnich dniach po zakończeniu większości prac w bocznym wejściu, zostało ściągnięte rusztowanie. Dzięki temu można już wchodzić do kościoła przez boczne wejście. Pozostałe tam prace będą wykonywane już bez rusztowań.

Ogłoszenia duszpasterskie na XI Niedzielę Zwykłą – 12.06.2021

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Czwartek – wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Nabożeństwa czerwcowe do NSPJ od jutra odprawiamy po wieczornej Mszy św.

W przyszłą niedziele uroczystość Pierwszej Komunii św. dla 51 dzieci z naszej parafii. Będą trzy Msze św. o godz. 9.30 dla Paszkówki, o godz. 11.00 dla Wielkich Dróg i 12.30 dla Sosnowic. Będzie można w nich uczestniczyć zostawiają oczywiście miejsce w I-ej części kościoła dla rodziców i rodziny dzieci komunijnych.
W sobotę będą miały dzieci spowiedź o godz. 9.00 – Wielkie Drogi, o godz. 9.30 Sosnowice, o 10.00 – Paszkówka.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

 1. Dziękujemy za sprzątanie naszego Kościoła rodzinom Sosnowic i ofiarę 550 zł złożoną na kościół i kwiaty– Bóg zapłać! W następnym tygodniu troskę o naszą Świątynię prosimy rodziny dzieci klas II-ich, którzy tradycyjnie przygotują świątynie. W piątek na 18.30 przyjdą Sosnowice i Wielkie Drogi, a w sobotę z Paszkówki na 18.00.
  O posprzątanie Kościółka prosimy: Mazur, Morek, Sekuła, Szostak.

 2. Podziękowanie za ofiary złożone na kościół w minionym tygodniu: od rodziny z Paszkówki 100 zł oraz 200 zł przelane na konto parafii od dwóch rodzin. Bóg zapłać!

 3. Próby klas III przed I- komunią św. będą we wtorek o godz. 17.00 wszyscy, w środę Wielkie Drogi, w czwartek Paszkówka, w piątek Sosnowice.

 4. Młodzież z klasy pierwszej szkoły średniej będzie miała spotkanie w sobotę o godz. 10.00 Paszkówka, o godz. 10.45 Wielkie Drogi i Sosnowice.

 5. Przed ołtarzem jest jeszcze do nabycia książka o historii naszej parafii, zredagowana przez O. Józefa Antosa. Może być zawsze dodatkiem do prezentu dla kogoś, kto nie mieszka już w naszej parafii lub dla kogoś z rodziny.

 6. Można już korzystać z bocznego wejścia do kościoła – zostały już w większości ukończone prace i usunięto rusztowanie.

Intencje Mszy św. 14.06. – 20.06.2021

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Janina Rzeszótko od córki Grażyny z rodziną

18.00 + Wiktoria i Andrzej Mierzyński oraz ich rodzice

WTOREK
7.00 + Zdzisław Pawłowski od chrześnika Marka z rodziną

18.00 + Tomasz Zając od siostry Agnieszki z rodziną

ŚRODA
7.00 W 20 rocznicę ślubu Joanny i Grzegorza, dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże

18.00 + Aniela Wędzicha w 2 rocznicę śmierci, Jan mąż

CZWARTEK
7.00 + Irena Zięcik

18.00 + Michał Fatla w 8 rocznicę śmierci

PIĄTEK 7.00 + Janina Żyła od siostry Stanisławy

18.00 W intencji Faustyny i Mateusza w 1 rocznicę ślubu

SOBOTA
7.00 + Bogdan Mordarski

17.00 + Krystyna Kobiela w 16 rocznicę śmierci, Marian mąż

XII Niedziela Wielkanocy 20.06.2021

6.45 + Ludwik Galos w 1 rocznicę śmierci

9.30 Pierwsza Komunia św. – w intencji dzieci z Paszkówki

11.00 Pierwsza Komunia św. – w intencji dzieci z Wielkich Dróg

12.30 Pierwsza Komunia św. – w intencji dzieci z Sosnowic

17.00 + Stanisław Kowalówka w 14 rocznicę śmierci, Maria żona, Tadeusz syn

Sosnowice 8.15 + Józef Bednarz w 5 rocznicę śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie na X Niedzielę Zwykłą – 06.06.2021

Zapraszamy do udziału w procesjach Oktawy Bożego Ciała na godz. 17.30. W czwartek zakończenie Oktawy.

Kalendarz liturgiczny:
Wtorek – wspomnienie św. Jadwigi Królowej
Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

 1. Dziękujemy za sprzątanie naszego Kościoła rodzinom Sosnowic i ofiarę 300 zł złożoną na kościół – Bóg zapłać! W następnym tygodniu troskę o naszą Świątynię prosimy rodziny Sosnowic: Mazur, Kłaput, Paździor, Migdał, Kowalczyk, Struzik, Dacko, Bal, Dyrga, Dyrga, Gabryła, Morek. O posprzątanie Kościółka prosimy: Dziedzic, Bednarz, Przewoźniak.

 2. Podziękowanie za ofiary złożone na kościół w minionym tygodniu 640 zł od rodziców dzieci, które przeżywały rocznicę I-ej komunii św. Od ubierających ołtarze na Boże Ciało: I- ołtarz 200 zł, II ołtarz 450 zł, III ołtarz 500 zł i IV ołtarz 270 zł. Od rodziny z Brzezinki 100 zł, od rodziny z Krakowa 100 zł, od dwóch rodzin z Paszkówki 300 zł oraz 100 zł przelane na konto parafii od rodziny. Bóg zapłać!

 3. Próby klas III przed I- komunią św. będą o godz. 16.45: w poniedziałek Wielkie Drogi, w czwartek dla Paszkówki, w piątek dla Sosnowic.

 4. Kandydaci do bierzmowania z klasy 8-ej będą mieli spotkanie w środę: o godz. 16.00 Paszkówka, 16.30 Wielkie Drogi, 17.00 Sosnowice.

 5. Młodzież z klasy pierwszej szkoły średniej będzie miała spotkanie w sobotę: o godz. 10.00 Paszkówka, o godz. 10.45 Wielkie Drogi i Sosnowice.

 6. Katecheza dorosłych będzie w piątek o godz. 20.00 w salce na wikarówce.

 7. Dzisiaj po Mszach św. młodzież rozprowadza przed kościołem książkę o historii naszej parafii, opartą o materiały zebrane przez naszego Rodaka O. Józefa Antosa – koszt wydania 10 zł. oraz ofiara na ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Intencje Mszy św. 7.06. – 13.06.2021

PONIEDZIAŁEK
7.00 W 1 rocznicę urodzin Franciszka o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i świętego Patrona

18.00 + Andrzej Opyrchał w 2 rocznicę śmierci

WTOREK
7.00 + Jan i Maria Bębenek i zmarli z rodziny

18.00 + Czesław Bańdo w 7 rocznicę śmierci

ŚRODA
7.00 + Anna Kucharczyk od wnuka Krzysztofa

18.00 + Józef Babski, Janina żona

CZWARTEK
7.00 + Władysław Moskała, Karolina żona, Mieczysław syn

18.00 + Józef Sikora, Stanisław syn

PIĄTEK
7.00 + Krzysztof Pawłowski od syna Karola z rodziną

18.00 + Jarosław Mączka

SOBOTA
7.00 + Bronisława Kowalówka od wnuka Krzysztofa z żoną

17.00 + Stanisław Hyla w 6 rocznicę śmierci, Bronisława żona

XI Niedziela Wielkanocy 13.06.2021

6.45 + Piotr Adamus, Maria żona

9.30 + Michał Korabik, Józefa żona

11.15 W 40 rocznicę ślubu Wandy i Jana, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

17.00 + Zofia Leńczowska w 1 rocznicę śmierci, Tadeusz mąż

Sosnowice 8.15 + Antoni Liszka w rocznicę śmierci, Anna żona, Józef Sumera, Tadeusz syn

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]