Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Parafialna Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa z Sosnowic do Paszkówki

Data 3 kwietnia 2009 przejdzie do historii naszej parafii, gdyż po raz pierwszy szliśmy nową trasą Drogi Krzyżowej od sosnowickiego kościółka do kościoła parafialnego w Paszkówce, a poszczególne stacje wyznaczyły pięknie udekorowane, brzozowe krzyże.

Więcej o pomyśle zbudowania Drogi Krzyżowej z krzyżami, a w przyszłości kaplicami wyznaczającymi poszczególne stacje napisał p. Bogusław Antos w artykule, który publikujemy poniżej.

W sercach każdego z nas rodzi się  czasami myśl, która dojrzewa latami. Tak było z inicjatywą zbudowania Drogi Krzyżowej, łączącej Kościółek Najświętszej Marii Panny w Sosnowicach z Kościołem parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Paszkówce. Przed kilku latami wierni zaczęli raz w roku odprawiać Drogę Krzyżową, umownie wyznaczoną w terenie trasą. Modlitewna wędrówka prowadziła wzdłuż drogi powiatowej. Zrodził się pomysł, aby ten pokutny szlak przenieść w teren bardziej zielony i zaciszny, co sprzyjałoby religijnemu skupieniu. Pomysł z entuzjazmem przyjął Nasz czcigodny Ksiądz Proboszcz Marian Bylica i dalej już wspólnie zaczęliśmy go realizować. Wybrano trasę, wiodącą spod Kościółka poprzez przysiółek Strugi, w sąsiedztwie Roli, aż do Pobiedra. Poszczególne stacje oznaczono, montując w wybranych miejscach krzyże. Na początek są to proste brzozowe krzyże, na których widnieją tabliczki z wyrzeźbionymi numerami stacji. Wyciosaliśmy krzyże z brzozowych konarów, bo brzoza to odwieczne drzewo, charakterystyczne dla polskiego krajobrazu. Dalszym naszym celem jest ustawienie tutaj stacji kapliczek lub innych symboli przedstawiających Golgotę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Pagórkowate wzniesienia, będą odwołaniem do kalwaryjskich wzgórz i „polskich Jerozolim”.   

Na uroczystej niedzielnej mszy świętej 29 marca 2009 r. zostało poświeconych trzynaście krzyży. Czternastą stację będzie stanowił krzyż misyjny usytuowany w ogrodzeniu Kościoła w Paszkówce. Ten niecodzienny widok i towarzysząca mu modlitwa, jak mówią mieszkańcy, pozostaną w pamięci na długo. Następnie pod wieczór w piątek 3 kwietnia w nabożnej  procesji od Kościółka wierni wyszli na pierwszą Drogę Krzyżową. Droga znaczona krzyżami, symbolizującymi stacje Męki Pańskiej, prowadziła od sosnowickiego Kościółka do paszkowskiego Kościoła. Trasa wiedzie wśród pól, obok domostw i zagajników, pod Sobikową Górę, aż do wzniesienia na którym widnieje parafialna świątynia. Kiedyś w tamtym rejonie nasi pradziadkowie ustawili misyjny krzyż, który zatarł już czas. Rozważanie cierpienia Jezusa na Drodze Krzyżowej zbliża Nas do prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim. Niesprawiedliwość, ból i cierpienie dotyka, każdego człowieka. Wędrówka tym szlakiem może być przystankiem zadumy. Warto się tutaj zatrzymać i spojrzeć na własną drogę życia. W jakim kierunku prowadzi?

Intencją Księdza Proboszcza i Nas osób inaugurujących pierwszą Drogę Krzyżową jest, aby kolejne pokolenia z naszej parafii tutaj śpiewały: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad Nami” i rozważały tajemnice Męki Pańskiej. Z czasem miejsce to może stać się pielgrzymkowym celem, nie tylko parafian, ale także turystów podążających religijnymi szlakami. Warto tutaj przyjść nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale zawsze kiedy zrodzi się modlitewna potrzeba.

W niedalekiej przyszłości planujemy budowę ołtarza polowego obok Kościółka w Sosnowicach. Jego konstrukcja architektoniczna będzie zespolona z otoczeniem. Nasz sosnowicki Kościółek to perła rodzimej kultury i religii. Ciągłość modlitewnej wspólnoty naszych przodków, trwa tutaj nieprzerwanie od przeszło czterystu lat. W globalizującym się świecie musimy pamiętać o korzeniach naszej tradycji, zarówno religijnej, jak i świeckiej. Kultura wsi jest trwale połączona z religią, ale dziedzictwo to należy nieustannie pielęgnować.

Na zakończenie mojej refleksji,  przytoczę apel Ojca Świętego, skierowany do Polaków podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r.:  „Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy krzyż! Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas umiłował.” Słowa te mogą być przesłaniem zachęcającym wszystkich do modlitewnej wędrówki nowo zbudowaną polną Drogą Krzyżową.  

Długość drogi: 1,6km

Link do mapy i śladów GPS…