Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Betlejemskie Światło Pokoju już płonie w naszej parafii

Przy głównym ołtarzu w naszym kościele w środę 16 grudnia zapłonął lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Płomień z Betlejem trafił do nas dzięki druhom z Klubu Harcerskiego 9 Drużyny Harcerskiej „Tatry” im. „Kurierów Tatrzańskich” przy ZPEOW – Wielkie Drogi. W czasie Rorat ks. Marek zapalił od przyniesionego przez harcerzy płomienia parafialny lampion, którego światło z groty betlejemskiej będzie oświetlało nieustannie prezbiterium aż do Świąt Bożego Narodzenia. 

Hasłem tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju są słowa: „Światło służby” – jako służby Bogu, Polsce i bliźnim, jak można przeczytać w przyrzeczeniu harcerskim: „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce” oraz bliźnim” .

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W tym roku warunki nie pozwoliły na podróż do Ziemi Świętej dziecka z Austrii, więc światełko zapaliła dziewięcioletnia Maria Khoury z Betlejem, która przyjęła to zadanie z wielką radością. „Moja rodzina i ja jesteśmy dumni , że staliśmy się częścią tej pięknej tradycji bożonarodzeniowej” – powiedziała.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.