Tegoroczny odpust w Kościółku w Sosnowicach przypadł w dzień wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi. Był też połączony z Gminnymi Dożynkami.
Sumę odpustową o godzinie 11.30 odprawił ks. Jacek Hałat – proboszcz parafii w Rzozowie. W czasie Mszy św. zostały poświęcone wieńce Dożynkowe oraz odnowiona figura Matki Bożej Różańcowej.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości mogli poczęstować się gorącym posiłkiem, ciastem, kawą i herbatą oraz wysłuchali koncertu trzech orkiestr dętych: z Sosnowic, Łączan i Tłuczani.

Na Dożynki Gminne zaprosili:

Wójt Gminy Brzeźnica

Proboszcz Parafii w Paszkówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

Uroczysta Msza święta rozpocznie się procesją, w której kardynałowie i arcybiskupi wraz z asystą przejdą do prezbiterium Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas okadzenia ołtarza zabrzmi hymn “Gaude Mater Polonia”.

Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku Mszy świętej, bezpośrednio po akcie pokuty. Najpierw metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wypowie oficjalną prośbę o włączenie w poczet błogosławionych Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej a następnie przedstawi ich życiorysy.

Najważniejszy moment obrzędu beatyfikacji nastąpi chwilę potem, gdy papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha. Uczestnicy uroczystości odpowiedzą śpiewem modlitwy “Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. W tym czasie zostaną odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych.

Wizerunki

Wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonią członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego “Rodzina Rodzin” – Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, znany autor książki “Stefek” o dzieciństwie kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłonią s. Aleksandra Maczuga i s. Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Następnie wyruszy procesja z relikwiami nowych błogosławionych, gdzie w prezbiterium odda im cześć główny celebrans kard. Semeraro.

Relikwiarze

Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosą uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. Reprezentują dwa pokolenia instytutu, założonego przez kard. Wyszyńskiego: najstarsze i najmłodsze.

Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosą: uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko oraz matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Podczas wniesienia relikwii zebrani w Świątyni wraz z chórami zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: “Soli Deo – Jedynemu Bogu” autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego, oraz “Błogosławiona Matko Niewidomych” do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Kard. Nycz – w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce – podziękuje papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych a uczestnicy liturgii zaśpiewają “Chwała na wysokości Bogu”. Obrzęd beatyfikacji zakończy modlitwą – tzw. kolektą kard. Semeraro.

Dalsza część Mszy świętej będzie celebrowana według formularza mszalnego ze święta Najświętszego Imienia Maryi, które przypada 12 września. Wybrano go specjalnie (zamiast z niedzieli) ze względu na duchowość maryjną nowych błogosławionych.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie ze starotestamentalnej księgi Mądrości Syracha (Syr 24, 9-12. 19-22) przeczyta Izabela Szwarocka, absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Psalm responsoryjny zaśpiewa ks. Mikołaj Derentowicz, kapłan Archidiecezji Warszawskiej.

Drugie czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 12-18) odczyta aktor Radosław Pazura, a Ewangelię (Mt 12, 46-50) – diakon Piotr Kostrzewa z Archidiecezji Warszawskiej.

Homilię wygłosi papieski wysłannik kard. Marcello Semeraro. Rozpocznie ją w języku włoskim, a następnie jej polskie tłumaczenie odczyta bp Piotr Jarecki. Zakończenie homilii będzie w języku włoskim, ponownie głos zabierze kard. Semeraro.

Modlitwa wiernych

Po wyznaniu wiary (czyli “Wierzę w Boga”) rozpocznie się modlitwa powszechna; Kolejne intencje modlitewne odczytają:

Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (za Kościół)
s. Jadwiga Maciejczyk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (za papieża Franciszka i uczestników Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie)
Maria Żychlińska z Ruchu Pomocników Matki Kościoła, założonego przez kard. Stefana Wyszyńskiego (za wierzących w Chrystusa)
Wojciech Włodarczyk, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność”, w województwie małopolskim (za Ojczyznę)
kl. Mateusz Jabłoński, niewidomy kleryk z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (za chorych, zagubionych, opuszczonych i dotkniętych cierpieniem)
Anna Rokicka-Broniatowska z Ruchu Apostolskiego “Rodzina Rodzin” (za uczestników uroczystości beatyfikacyjnych i łączących się duchowo)

Liturgia Eucharystyczna

rozpocznie się przygotowaniem darów. Procesja z darami, wyruszy od Bramy Miłosierdzia (została ona przeniesiona do Świątyni Opatrzności Bożej po Światowych Dniach Młodzieży – Kraków 2016).

Laptop przyniosą wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – Adam Przybylski i Gabriela Grabowska oraz Andrzej Sikorski, wychowawca i przewodnik. Po uroczystościach laptop zostanie przekazany uczniom z Rwandy, gdzie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża również prowadzi ośrodek dla osób niewidomych.

Ornat z aplikacjami wykonanymi przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach przyniosą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – niewidoma s. Ignacja Moroczko, s. Cypriana Anna Cudna i s. Sara Kieliszek. Po beatyfikacji zostanie przekazany Świątyni Opatrzności Bożej.

Kielich i świecę dar Prezydenta RP przyniosą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak Bandych, Piotr Ćwik i Paweł Szrot.

Przedstawiciele Kościoła Grekokatolickiego – Iryna Yurkiv, Borys Lajkosz i ks. Bogdan Kryba przyniosą ikonę

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy w Zambii ofiarują przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – Maria Gabiniewicz, Diana Samoraj i Michalina Jankowska.

Dary ołtarza: chleb i wino w ręce głównego celebransa przekażą Renata Nowacka i Dariusz Nowacki z Ruchu Pomocników Matki Kościoła oraz Piotr Ziemecki z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego “SOLI DEO”.

Po modlitwie nad darami rozpocznie się prefacja o Najświętszej Maryi Pannie, Modlitwa Eucharystyczna i obrzędy Komunii świętej. Komunię świętą będzie można przyjąć w Świątyni oraz w sektorach na zewnątrz.

Zakończenie

Po Komunii świętej głos zabierze kard. Nycz. Ostatnim akcentem Mszy św. beatyfikacyjnej będzie uroczyste błogosławieństwo, po którym zabrzmi “Boże coś Polskę”.

Błogosławieństwo to, obejmie też parafian z Ochotnicy Dolnej w diecezji tarnowskiej, którzy przywiozą na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pw. bł. Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy świętej kamień będzie znajdował się w pobliżu ołtarza.

Po błogosławieństwie kard. Semeraro wraz z kardynałami, arcybiskupami, nuncjuszem apostolskim, prezydium Konferencji Episkopatu Polski i asystą przejdą do zakrystii Świątyni Opatrzności Bożej.

Uroczystość beatyfikacyjną uświetnią:

Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dyrektor kmdr ppor. Jarosław Rywalski.
Chór Archikatedry Warszawskiej, Dyrygent: Dariusz Zimnicki.
Chór Tibi Domine, Dyrygent: Dariusz Zimnicki.
Cantores Minores – Archikatedralny Chór Męski, Dyrygent: Franciszek Kubicki.
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, Dyrygent: Jan Krutul.
Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II, Dyrygent: Zofia Borkowska.
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.
Solistka: Dominika Zamara – sopran.
Organy: Radosław Kustra.
Dyrygent: Sławek A. Wróblewski

źródło: ekai.pl

Materiały dodatkowe:

Oficjalna strona beatyfikacji: beatyfikacja.info

List biskupów polskich na beatyfikację…

Życiorysy kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

fot.: Instytut Prymasowski

Elżbieta Roża Czacka to założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok.

Własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczęła życie „po niewidomemu”. Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W Warszawie powstała ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.
Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Był to dla niej czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjęła habit franciszkański i złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjęła kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczęło istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła został ksiądz Władysław Korniłowicz.

W 1922 roku, dzięki otrzymanej ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostały przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstał dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stały się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Po powrocie do Lasek kierowała odbudową zakładu.

W 1950 roku rozpoczęła się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, z którym współpracowała przez szereg lat.

Jej proces beatyfikacyjny trwa od 1987 r. 9 października 2017 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót.

Proces w sprawie cudu za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej zakończył się 5 czerwca 2018 r. i dokumentacja została przekazana do Watykanu.

źródło: archwwa.pl/Stacja7

Stefan Wyszyński, Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego), a także na Uniwersytecie Robotniczym i w sodalicji mariańskiej.

Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu).

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL.  Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy. Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów Potopu szwedzkiego.
Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957 – 1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.  Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych.

Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r.

Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”.Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.

źródło: kul.pl

W niedzielę 12 września przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Jest to dzień tradycyjnego odpustu w Kościółku w Sosnowicach. Msza św. będzie rano o godz. 8.15, a Sumę odpustową o godz. 11.30 odprawi ks. Jacek Hałat – proboszcz parafii w Rzozowie.

 

 

Odpust będzie połączony z Dożynkami. Wójt Gminy Brzeźnica zaprasza w tym dniu na Dożynki Gminne. W czasie Mszy św. o 11.30 zostaną poświęcone wieńce Dożynkowe oraz odnowiona figura Matki Bożej Różańcowej.
Po Mszy św. Pan Wójt zaprasza wszystkich na poczęstunek i koncert orkiestr dętych ze Sosnowic, Łączan i Tłuczani.

W imieniu organizatorów zapraszamy na piąte „Oblężenie Jasnej Góry” – spotkanie formacyjne dla mężczyzn, które odbędzie się 18 września br. w Częstochowie.

Program 2021
Program V Jubileuszowego Oblężenia Jasnej Góry

Warsztaty online 12-17 września

Niedziela 12 września 2021:
Inspiracja św. Józefa – Ojciec w cieniu

Franciszek Kucharczak

Poniedziałek 13 września 2021:
Ojciec Umiłowany – Męskie synostwo

  1. Krzysztof Kralka

Wtorek 14 września 2021:
Ojciec Czuły – Męska wrażliwość – Wrażliwy Bohater

Michał Grzanka

Środa 15 września 2021:
Ojciec Przyjmujący – Bóg wie lepiej

bp Artur Ważny

Czwartek 16 września 2021:
Ojciec posłuszny – Mężczyzna odkrywający Wolę Bożą

Norbert i Joanna Dawidczyk

Piątek 17 września 2021:
Ojciec – człowiek Pracy – Mężczyzna to nie bankomat

  1. Jerzy Morański SDS

Sobota: Twórcza Odwaga – SZCZYT JASNEJ GÓRY

 

Szturm – Jasna Góra – sobota 18 września

10:00 – 13:00 Spotkanie dla liderów z Jackiem Pulikowskim

15:30 Briefing dla dziennikarzy – Sala Rycerska

16:00 – Uwielbienie

16:30 – Świadectwo

Przemysław Janiszewski

16:45 – Nauczanie 1

  1. Adam Rybicki

17:15 – Świadectwo

Piotr Zworski

17:30 – Nauczanie 2

Bp Artur Ważny

18:00 – Świadectwo

Grzegorz Czerwicki

18:15 – Świadectwo

Jacek Weigl

18:30 – Eucharystia

19:30 – Jasnogórskie śluby mężczyzn

19:45 – Czas Chwały

20:00 – Nauczanie 3

abp Grzegorz Ryś

20:30 – Świadectwo – tajemniczy gość specjalny

21:00 Apel Jasnogórski

W niedzielę 5 września po Mszy świętej o godz. 11.15 zostały pobłogosławione przybory szkolne dzieci z pierwszych klas, które rozpoczynają swoja przygodę ze szkołą. 
W czasie kazania ks. Marek przybliżył postacie kard. Stefana Wyszyńskiego i s. Elżbiety Róży Marii Czackiej. Uroczystość beatyfikacji kard. Wyszyńskiego oraz s. Róży Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie, o godzinie 12.00.
O 11.15 w naszej parafii jest odprawiana Msza św. z kazaniem dla dzieci, a liturgię ubogaca swoim śpiewem scholka parafialna Perełki Maryi. 

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej

fot.: Instytut Prymasowski

Elżbieta Roża Czacka to założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok.

Własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczęła życie „po niewidomemu”. Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W Warszawie powstała ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.
Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła w Żytomierzu. Był to dla niej czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjęła habit franciszkański i złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.

W maju 1918 roku wróciła do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjęła kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku zaczęło istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego Dzieła został ksiądz Władysław Korniłowicz.

W 1922 roku, dzięki otrzymanej ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostały przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstał dom macierzysty Zgromadzenia.

Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stały się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność.

We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Po powrocie do Lasek kierowała odbudową zakładu.

W 1950 roku rozpoczęła się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński, z którym współpracowała przez szereg lat.

Jej proces beatyfikacyjny trwa od 1987 r. 9 października 2017 r. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o heroiczności jej życia i cnót.

Proces w sprawie cudu za wstawiennictwem m. Elżbiety Czackiej zakończył się 5 czerwca 2018 r. i dokumentacja została przekazana do Watykanu.

źródło: archwwa.pl/Stacja7

Stefan Wyszyński, Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego), a także na Uniwersytecie Robotniczym i w sodalicji mariańskiej.

Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu).

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL.  Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy. Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów Potopu szwedzkiego.
Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957 – 1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.  Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych.

Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r.

Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”.Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.

źródło: kul.pl

Zapraszamy do wspólnej modlitwy do Serca Jezusowego, spowiedzi i komunii świętej w pierwszy piątek września.

Msze św. rano o godz. 7.00 oraz wieczorem o 18.00.
Spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od 17.00 do 18.00.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie serdecznie zaprasza rodziny, osoby samotne, siostry zakonne oraz kapłanów, do wzięcia udziału w XXIX Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzielę, 5 września 2021r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Hasłem tegorocznej  pielgrzymki są słowa: „Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską”, zaczerpnięte z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka.

Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 9.00 przy stacji „u Piłata”. W tym roku towarzyszyć nam będą rozważania Beaty i Wojciecha Kudybów.

Następnie o godz. 11.30 przy ołtarzu polowym zgromadzimy się na Mszy św. w intencji rodzin i małżeństw naszej archidiecezji, której będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na spotkanie w domu naszej Kalwaryjskiej Pani.

 

źródło: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

W sanktuarium kalwaryjskim tysiące wiernych przeżywało doroczny odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W uroczystościach oraz Procesjach Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uczestniczyli również wierni naszej parafii  z Orkiestrą OSP Sosnowice i Asystą Kalwaryjską w regionalnych strojach z dziećmi, młodzieżą i paniami niosącymi feretrony. W piątek od rana grupa 60. naszych pielgrzymów rozpoczęła dzień Mszą św., a po niej wyruszyła na Dróżki Kalwaryjskie z przewodnikiem p. Stanisławem Górką i organistą p. Zbigniewem Kowalczykiem.

O godz. 15.00, w Domku Matki Bożej – na rozpoczęcie procesji Pogrzebu Matki Bożej – zostały odprawione uroczyste nieszpory, którym przewodniczył będzie bp Jonas Ivanauskas, ordynariusz diec. koszedarskiej na Litwie oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; na zakończenie procesji, przy kościele Grobu Matki Bożej, sprawowana była uroczysta Msza św.
Procesja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się w niedzielę 22 sierpnia Mszą św. o godz. 6.30, a zakończyła – odpustową sumą o godz. 11.00, której przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, z udziałem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Zakończeniem uroczystości były nieszpory o godz. 18.00 oraz procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim.

Zdjęcia z Procesji Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

Zdjęcia z Procesji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

źródło: materiały własne, kalwaria.eu

Zapraszamy na pielgrzymką młodzieży do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę 29.08.2021 r. Podczas Eucharystii i Czuwania modlitewnego obecne będą symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż i ikona matki Bożej Salus Populi Romani.

Umocnieni i pełni wdzięczności za spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem członkowie Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, Służby Liturgicznej, Grup Apostolskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży spotkają się na uroczystej Mszy św. przy ołtarzu polowym. Wspólna modlitwa tradycyjnie będzie połączona z błogosławieństwem animatorów Ruchu oraz par rejonowych Domowego Kościoła. Natomiast w piątkowy wieczór w kalwaryjskim sanktuarium odbędzie się Eucharystia oraz czuwanie modlitewne przy symbolach Światowych Dni Młodzieży.

Tegoroczne wyjazdy formacyjne odbyły się w standardowej formie. Dla uczestników – tych młodszych i starszych – była to szansa na odnowienie relacji z Bogiem, powrót do spotkań z ludźmi i rezygnacja z rzeczywistości online. Niewątpliwie sprzyjał temu brak zasięgu w większości miejscowości, w których odbywały się rekolekcje.

Maciek z Grup Apostolskich wyznaje, że ograniczenie kontaktu z Bogiem i z ludźmi spowodowane przez pandemię, sprawiło, że powróciły dawne słabości i zaniedbania. Z tego powodu na rekolekcje pojechał nieprzygotowany, ale zawierzył Bogu wszystkie zmartwienia i otworzył się na Jego łaskę. – Co wyniosłem z tych rekolekcji? Przede wszystkim słowa Pana Boga, które wypowiedział do młodego Jeremiasza, gdy go powoływał: „Nie mów: <<Jestem młodzieńcem>>, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię poślę i będziesz mówił cokolwiek tobie polecę” (Jr 1, 7-8). Zrozumiałem, że Pan Bóg zawsze będzie mnie prowadził i wyznaczał mi drogę, którą mam kroczyć. Wiem, że nie zawsze będzie ona łatwa i usłana różami, ale ufam, że zawsze będzie prowadzić do czegoś dobrego – wyjaśnia.

Jednym z owoców jego rekolekcji jest decyzja o podjęciu kursu animatorskiego w nadchodzącym roku. – Chciałbym, aby Studium pogłębiło moją wiedzę na temat wiary i Kościoła, oraz pomogło mi jeszcze bardziej poznać Pana i zrozumieć drogę, którą On chce, abym kroczył – dzieli się uczestnik. Natomiast kolejnym jest wdzięczność, która pomaga w świadczeniu o tym, czego się doświadczyło. – Jestem wdzięczny za każdą Mszę, adorację, za każde spotkanie w grupach. Jestem wdzięczny za ludzi, których poznałem, za każdy śpiew i pogodny wieczorek. Jestem wdzięczny za każdy dzień tamtego tygodnia, który ze wszystkich stron był przepełniony naprawdę fantastyczną atmosferą i miłością Pana Boga – podkreśla Maciek.

Magda brała udział w dwóch turnusach rekolekcji, na które bardzo czekała. Rok spotkań online nieco wybił ją z rytmu. – Teraz, po zakończeniu rekolekcji wakacyjnych, jestem bardzo wdzięczna za ten czas. Poznałam tylu nowych ludzi, nauczyłam się nowych rzeczy, ale przede wszystkim naładowałam akumulatory i zbliżyłam się do Boga! Już z niecierpliwością czekam na turnusy w ferie – opowiada Magda z Grup Apostolskich.

Dla oazowiczów spotkanie w Kalwarii jest szczególne. W piątek podczas Eucharystii kandydaci na animatorów przedstawiani są biskupowi. Następnie mają czas na rozmowy – z Chrystusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz ze sobą po zakończeniu modlitw. W sobotę uczestniczą w uroczystej Mszy św. i przyjmują błogosławieństwo do posługi.

– Za mną piękny czas praktyk wakacyjnych, czyli poznawania siebie w posłudze animatora na rekolekcjach. Czas wyzwań, trudności i przekraczania swojej wygody, zatem również czas pełniejszego posiadania siebie w dawaniu siebie. Za mną czas wzruszeń, radości oraz poczucia wspólnoty. Już za chwilę czeka mnie podsumowanie tego, co za mną – zbierania plonów ostatnich lat przygotowania do posługi animatora. Teraz przeżywam ostatnie rekolekcje w formacji podstawowej. Przede mną Kalwaria i czas jeszcze większych wzruszeń, jeszcze większej radości i jeszcze większego poczucia wspólnoty – dzieli się Kacper.

Tegoroczne #rekodziękczynienie to również podziękowanie Panu Bogu za sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, którego 100. rocznicę urodzin członkowie Ruchu świętowali w marcu. Rekolekcje to kluczowy element formacji, który ukazuje, jak potrzebne jest zatrzymanie się w oazie w trakcie nieustannej wędrówki przez pustynię.

Również „pierwszaki” oazowe, które dopiero poznają charyzmat Ruchu, dziękują ks. Blachnickiemu. – Czuję, że Pan Bóg jest przy mnie. Na oazie poruszyły mnie adoracje, które przeżywałam z radością. Teraz chętnie chodzę i przeżywam Msze św. Jestem bardzo wdzięczna ks. Franciszkowi Blachnickiemu za założenie oazy – przyznaje Weronika.

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

W niedzielę 8 sierpnia przeżywaliśmy wraz z całą wspólnotą parafialną zewnętrzną Uroczystość Odpustową z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Sumę o godz. 11.15 odprawił i modlił się za całą naszą parafię, dziekan naszego skawińskiego dekanatu ks. Andrzej Lichosyt.

Mszę św. uświetniły chór parafialny i orkiestra OSP Sosnowice. W uroczystości uczestniczyły też poczty sztandarowe OSP z wiosek parafii, panie z feretronami i z żywym światłem, dzieci pierwszokomunijne oraz sypiące kwiaty i z dzwoneczkami oraz księża, parafianie i goście przybyli na uroczystość odpustową.

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]