W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.

W pierwszy czwartek będziemy się modlić o powołania, a po Nowennie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.00. Jak co miesiąc będzie w czasie adoracji możliwość spowiedzi.

W pierwszy piątek Msza św. o godz. 7.00 i 17.00. Spowiadać będziemy rano od godz. 6.30 i po południu od 16.00 do 17.00. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.

II niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest w Kościele w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
„Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy” – napisał bp Mazur. „Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości” – podkreślił nawiązując do hasła tegorocznej Niedzieli „Ad Gentes”.

Przewodniczący KEP ds. Misji przypomniał, że w Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz w Ameryce Łacińskiej posługują 1883 misjonarki i misjonarze. „Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się z terenów misyjnych” – zaznaczył bp Mazur. „Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych” – podkreślił.

Bp Mazur skierował słowa wdzięczności do wszystkich, którzy włączają się w dzieło misyjne, a w sposób szczególny podziękował chorym i cierpiącym. „Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii” – zauważył. Bp Mazur zwrócił się z apelem także do rodzin – Kościołów domowych. „Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy” – napisał.

W minionym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 tys. zł i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 2,6 mln zł. „Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych” – dodał bp Mazur.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” można wesprzeć wpłacając ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl, www.adgentes.misje.pl

źródło: episkopat.pl

Pełny tekst komunikatu:

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES” 28 II 2021 R.

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

„Żyjmy Eucharystią”

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego,

siostry i bracia!

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.

W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyjmy Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniamy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy.

W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy. Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się terenów misyjnych. Ich postawa nie jest romantycznym zrywem serca, ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufania Bogu i miłości do ludzi, do których zostali posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów misyjnych za wszelkie dobro im ofiarowane. Dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za pomoc misjom. To zwyczajne, ofiarne i hojne zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce świadczy o tym, że żyjemy Eucharystią. Dziękuję wspólnotom parafialnym, które borykając się z trudnościami związanymi z pandemią, nie zamykają się na potrzeby świata misyjnego.

Szczególne słowo wdzięczności kieruję do chorych, którzy ofiarowują swe modlitwy i cierpienia w intencji misji. Dziękuję za Wasze duchowe wsparcie dla misjonarek i misjonarzy, za wymianę darów w Kościele. Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domowe. Otoczcie modlitwą misje ad gentes. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 000 zł. i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 2,6 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł. z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię:
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 28 II 2021 r.

 

Tegoroczny Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, przypadający w pierwszy piątek Wielkiego Postu – 19 lutego 2021 r., jest przeżywany pod hasłem „Wspólnota ze Zranionymi”.  – Skrzywdzeni mają prawo liczyć na to, że na długiej i trudnej drodze zdrowienia nie zabraknie im także duchowego wsparcia całej wspólnoty Kościoła – podkreśla abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Kościół w Polsce po raz kolejny podejmuje – w odpowiedzi na apel papieża Franciszka – duszpasterską inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski, jaką jest Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.  – Mam nadzieję, że przygotowane na 2021 rok materiały duszpasterskie „Wspólnota ze Zranionymi” pomogą w podjęciu pokornej modlitwy i szczerej pokuty w pierwszy piątek Wielkiego Postu we wszystkich diecezjach, zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach parafialnych w Polsce – zaznacza delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, zachęcając do włączenie się w solidarną modlitwę i podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych w pierwszy piątek Wielkiego Postu. – Ufam, że takie solidarne działanie przyczyni się do rozbudzenia naszych sumień i wrażliwości, a także przemiany świadomości wszystkich członków Kościoła, tak aby każdy z zaangażowaniem robił wszystko, co w jego mocy, by nasza wspólnota była bezpiecznym domem dla dzieci i młodzieży – dodaje abp Polak.

W opracowanych przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży materiałach duszpasterskich znalazły się pomocne materiały liturgiczne oraz teksty rozważań: Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej o uzdrowienie i ochronę, a także intencja do Koronki do Bożego Miłosierdzia. – Rozważania tegorocznej Drogi Krzyżowej zostały przygotowane zarówno przez osoby, które doświadczyły dramatu wykorzystania seksualnego, jak i przez różne osoby i środowiska, które wspierają osoby pokrzywdzone – mówi ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. – Jesteśmy Kościołem i cokolwiek dzieje się w naszej wspólnocie, jest naszą sprawą. Tak jak dramat przeżywany we wspólnym domu, w jednej rodzinie, w jednym organizmie. Przypomina o tym papież Franciszek, pisząc na ten temat „List do Ludu Bożego” w oparciu o jedno zdanie: „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią inni” (1 Kor 12, 26). Wezwał w nim, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr zranionych na ciele i na duszy – dodaje ks. Studnicki. Dopełnieniem materiałów jest spis instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną oraz ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce. We współpracy z  duszpasterzami osób pokrzywdzonych i Fundacją Świętego Józefa KEP powstała też strona internetowa wspolnotazezranionymi.pl.

Strona będzie na stałe pomocą dla wszystkich, którzy pragną służyć duchową i duszpasterską pomocą osobom zranionym wykorzystaniem seksualnym w środowiskach kościelnych. Duszpasterze i liderzy grup parafialnych i ruchów na stronie wspolnotazezranionymi.pl znajdą materiały pomocne w towarzyszeniu skrzywdzonym i animowaniu wrażliwości we wspólnotach. Osoby skrzywdzone znajdą dane kontaktowe do duszpasterzy osób pokrzywdzonych, którzy udzielają duchowego wsparcia. – Zachęcamy do współtworzenia strony przez nadsyłanie materiałów i świadectw – zachęca ks. Studnicki. – Strona będzie się rozwijać, planujemy w niedługim czasie uzupełnić ją o możliwość dodawania intencji, a z drugiej strony zgłaszania grup i parafii, które podejmą się w ciągu roku modlitwy za osoby skrzywdzone.  – Chcemy, by osoby skrzywdzone czuły duchowe wsparcie całej wspólnoty Kościoła przez cały czas – podkreśla kierownik Biura Delegata KEP.

źródło: episkopat.pl

W niedzielę 14 lutego rozpoczęliśmy nabożeństwo 40-godzinne przed Wielkim Postem. Adorowaliśmy Pana Jezusa po każdej Mszy św. oraz w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00 modląc się o dobre przeżycie Wielkiego Postu i Rekolekcji przygotowujących do Świąt, o ustanie epidemii oraz o wytrwanie w postanowieniach wielkopostnych.

Środa Popielcowa rozpoczyna czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły (3 posiłki i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych).
Msze św. w naszym kościele z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, a w Sosnowicach o godz. 17.00. Transmitowana będzie Msza św. o godz. 18.00.


W piątki Wielkiego Postu będziemy odprawiać Drogę Krzyżową rano po Mszy św. ok. godz. 7.30, a po południu o godz.16.30.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 15.30, a po niej Gorzkie Żale.
W nabożeństwie Gorzkich Żali odprawianych w niedziele o godz. 16.00, ze względu na ograniczenia epidemiczne i bezpieczeństwo, uczestniczyć będziemy co drugi tydzień. I tak w najbliższą niedzielę uczestniczyć będą Paszkówka i Bęczyn, a za tydzień Sosnowice i Wielkie Drogi.
Nie będzie też możliwości całowania Relikwii Krzyża po nabożeństwie.

 

Na parafialnym kanale YouTube w niedziele Wielkiego Postu transmitowane będą dodatkowo (oprócz Mszy św. o 10.00 i 11.15):
– Droga Krzyżowa o godz. 15.30
– Gorzkie Żale o godz. 16.00.

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczął się w niedzielę 14 lutego i potrwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie.
Jego celem jest podkreślenie znaczenia trzeźwości w życiu duchowym człowieka i zachęcanie do podejmowania postanowień o abstynencji.

„Trzeźwością pokonywać kryzys” – takie jest hasło 54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak i całego roku pracy w Apostolstwie Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Nie przypadkowo ten temat został wybrany, bowiem w czasie obecnego kryzysu obserwujemy pogłębianie się problemów alkoholowych i innych uzależnień. Stale wzrasta i tak bardzo wysoka sprzedaż alkoholu. Wielu próbuje złagodzić swój lęk o zdrowie, o życie właśnie za pomocą napojów alkoholowych. Jest to przyczyna ogromnej liczby chorób, przedwczesnych zgonów, problemów finansowych i tragedii rodzinnych. Dlatego tak istotne jest uświadomienie Polakom, że bez trzeźwości nie jesteśmy w stanie pokonać żadnego kryzysu. Trzeźwość to podstawa wolnego, dobrego życia.

Tydzień Modlitw jest dla nas wspaniałą okazją, aby przez modlitwę i dobrowolną abstynencję wejść w okres Wielkiego Postu. Niech to będzie dla nas wszystkich czas prawdziwego nawrócenia.

Oto intencje poszczególnych dni:

14 II 2021 r. – Niedziela

Intencja: Modlitwa za ludzi pogrążonych w nałogach o łaskę nawrócenia i o dalsze trzeźwe życie.

Patron: Sługa Boży Mateusz Talbot

15 II 2021 r. – Poniedziałek

Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę o odpowiedzialne stanowienie prawa wspierającego trzeźwość w naszej Ojczyźnie i stanowcze jego egzekwowanie.

Patron: Sługa Boży ks. Piotr Skarga

16 II 2021 r. – Wtorek

Intencja: Modlitwa za twórców kultury i ludzi mediów, aby promowali trzeźwość i dawali przykład życia wolnego od nałogów.

Patron: Św. Jan Paweł II

17 II 2021 r. – Środa Popielcowa

Intencja: Modlitwa za ojców i matki, aby budowali silne, wolne od nałogów rodziny.

Patron: Słudzy Boży Karol i Emilia Wojtyłowie

18 II 2021 r. – Czwartek po Popielcu

Intencja: Modlitwa za kapłanów, aby poprzez osobiste świadectwo dobrowolnej abstynencji od alkoholu przyczyniali się do trzeźwości wszystkich Polaków.

Patron: Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

19 II 2021 r. – Piątek po Popielcu

Intencja: Modlitwa za ruchy abstynenckie i trzeźwościowe w naszej Ojczyźnie, aby ich działalność przyczyniła się do otrzeźwienia narodu.

Patron: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

20 II 2021 r. – Sobota po Popielcu

Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby wolni od wszelkich nałogów z radością i odwagą świadczyli o Chrystusie.

Patron: Bł. Carlo Acutis

Troska o trzeźwość to nasz wielki obowiązek – obowiązek religijny, ale także patriotyczny – powiedział bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podczas konferencji prasowej online przed 54. Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Bp Bronakowski podkreślił, że nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, samorządu i państwa. „Nie będzie trzeźwej Polski bez mówienia prawdy o trudnych sprawach. Nie będzie trzeźwej Polski bez sprzeciwu wobec rozpijania Polaków, zwłaszcza tych najmłodszych” – dodał.

Przypomniał również, że każdego dnia 57 osób traci życie z powodu alkoholu. Dodał również, że Polacy w ubiegłym roku wydali na alkohol ok. 40 mld zł.

Z kolei ks. Marek Dziewiecki, członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, zwrócił uwagę na społeczne konsekwencje pandemii, wśród których znajdują się również uzależnienia. „Sytuacja jest dramatyczna. Wszystkie sytuacje stresowe prowokują do ucieczki od życia. Dlatego teraz jest jeszcze większa podatność na wszelkie uzależnienia” – stwierdził.

Ks. Dziewiecki podkreślił w kontekście pandemii i uzależnień znaczenie modlitwy i pokuty. „Kiedy się modlimy to sami sobie uświadamiamy, jakiej pomocy potrzebujemy i wtedy łatwiej mobilizujemy się. Chodzi nie tylko o problemy alkoholowe, ale o wszelkie uzależnienia. Modlitwa jest nam potrzeba, bo uwrażliwia nas na problemy, które mamy, i mobilizuje nas samych do korzystania z pomocy Boga” – stwierdził. Z kolei „pokuta to rodzaj świadectwa, że można żyć w wolności, że życie może nas bardziej cieszyć niż alkohol czy inne używki”. „Najlepszą formą profilaktyki uzależnień i środkiem wychodzenia z uzależnień jest radość życia” – dodał.

Ks. Dziewiecki zwrócił również uwagę, że podczas pandemii ważne jest zatroszczenie się o miłość małżeńską i rodzicielską. „Zachęcam do okazywania tej miłości przez obecność, ofiarność, czułość, cierpliwość. Zwłaszcza w sytuacjach lęku” – podkreślił.
 
 
Całą konferencję prasową można oglądnąć poniżej:

W czwartek 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym dniu przeżywać będziemy XXIX Światowy Dzień Chorego.

Msza św. w naszym kościele dla osób starszych i chorych z sakramentem namaszczenia zostanie odprawiona o godz. 14.00.
Dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w kościele, będzie przeprowadzona transmisja internetowa na parafialnym kanale YouTube. Link do transmisji: https://youtu.be/JmYynONMRRE
Prosimy członków rodzin, sąsiadów i znajomych o pomoc starszym i chorym w dotarciu do kościoła lub we włączeniu i umożliwieniu oglądnięcia transmisji.

Serdecznie zapraszamy!

W sobotę 6 lutego w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyły się święcenia biskupie ks. Roberta Chrząszcza.

W niedzielę w modlitwie wiernych wraz z całą diecezją polecaliśmy Bogu nowego biskupa pomocniczego.
Pamiętajmy w modlitwach o jego apostolskiej misji dla naszego Kościoła.

Ks. Robert Chrząszcz urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach, w rodzinie Zofii i Władysława. Jego rodzinną parafią jest Kalwaria Zebrzydowska, gdzie ukończył Niższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów.

W 1988 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 14 maja 1994 r., w Katedrze na Wawelu, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego. Był wikariuszem najpierw w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych.

W 2005 r. ks. Robert Chrząszcz rozpoczął pracę misyjną w Brazylii. Posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faveli w parafii św. Łucji w Archidiecezji Rio de Janeiro, gdzie wybudował parafialny kościół. Organizowane przez Padre Roberto nabożeństwa Drogi krzyżowej czy misterium Męki Pańskiej gromadziły po kilka tysięcy osób. Kapłańską posługą i zaangażowaniem zyskał szacunek tamtejszych mieszkańców, bez względu na wyznanie. Na brazylijskiej ziemi szerzył kult Matki Bożej Kalwaryjskiej, której zawdzięcza swoje kapłańskie powołanie. Od 2014 r. ks. Robert Chrząszcz był wikariuszem biskupim w Archidiecezji Rio de Janeiro oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za służbę liturgiczną.

11 listopada 2020 r. papież Franciszek powołał go na biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.
6 lutego 2021 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przyjął sakrę. Konsekratorem był abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie uroczystości święceń biskupich podziękowania do wszystkich uczestników liturgii skierował bp Robert Chrząszcz. Po portugalsku zwrócił się także do łączących się online z Krakowem Brazylijczyków, wśród których posługiwał przez ostatnie 15 lat. – Christo portas aperite – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Chciałbym, aby te słowa prowadziły nas w tych niełatwych czasach, w których powstaje wiele pytań bez odpowiedzi. (…) Sercem wypełnionym wdzięcznością pragnę prosić Boga za was i za siebie słowami z dzisiejszego czytania z Listu do Hebrajczyków: „Bóg niech nas uzdolni do wszelkiego dobra, byśmy pełnili Jego wolę; niech sprawi w nas, co miłe w Jego oczach”. Nie bójmy się. Otwórzmy drzwi Chrystusowi! – mówił nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej informacji i zdjęcia na stronie diecezji…

Herb Księdza Biskupa Roberta Chrząszcza przedstawia w centrum, na niebieskiej tarczy, sylwetkę Jezusa Chrystusa z Rio de Janeiro, z którego serca wypływają białe i czerwone promienie. Tarczę herbową u góry dopełniają: złota gwiazda, symbol Matki Najświętszej, oraz kwiat lilii odnoszący się do św. Józefa. Tradycyjnie na herbie biskupim umieszczono złoty krzyż ponad tarczą herbową, a powyżej zielony kapelusz, z którego wychodzi sześć chwostów zwisających po obu stronach tarczy. Poniżej biała szarfa z łacińskim napisem: CHRISTO PORTAS APERITE. Niebieski kolor tarczy nawiązuje do jednej z barw heraldycznych Archidiecezji Krakowskiej, której herb z kolei oparty jest na tradycji kapituły katedralnej (trzy złote korony w niebieskim polu). W centrum tarczy herbowej znajduje się sylwetka odwzorowująca pomnik Chrystusa Odkupiciela z góry Corcovado w Rio de Janeiro. W ten sposób herb plastycznie ukazuje drogę powołania Biskupa Roberta. Święcenia kapłańskie Ksiądz Biskup przyjął w Katedrze na Wawelu, przez kilka lat pracował w dwóch parafiach Archidiecezji Krakowskiej. Po pewnym czasie usłyszał w sercu powołanie, aby służyć Panu w Brazylii i swoją posługą podkreślać jedność Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. Kolejnym ważnym elementem przedstawionym w tarczy herbowej są białe i czerwone promienie wychodzące z serca Zbawiciela. W wyraźny sposób nawiązują one do Chrystusa Miłosiernego, szczególnie czczonego w krakowskich Łagiewnikach. Chrystus z Rio de Janeiro z atrybutami łagiewnickimi to symbol Kościoła Powszechnego. Dopełnieniem tego symbolu jest zawołanie Biskupa Roberta: CHRISTO PORTAS APERITE – Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Tak w roku 1978, rozpoczynając swój pontyfikat, wołał największy z synów polskiej ziemi – święty papież Jan Paweł II Wielki. Jak On kiedyś, tak i Ksiądz Biskup Robert teraz chce podkreślić, że misja Kościoła wykracza poza granice państw i kontynentów. Biskup Robert swoim wezwaniem chce zachęcić wiernych, do których Bóg go posłał i nadal posyła, teraz jako biskupa, by otworzyli Chrystusowi przede wszystkim drzwi swoich serc, bo tylko w Chrystusie człowiek może odnaleźć sens swojego życia bez względu na to, kim jest, skąd pochodzi i gdzie mieszka. Głoszenie Ewangelii to misja nie znająca granic czasu i przestrzeni.

W pierwszy czwartek lutego po Mszy św. wieczornej i nowennie do Przemienienia Pańskiego zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.00.
W tym czasie będzie możliwość spowiedzi.

W ostatnią niedzielę okresu kolędowego (31 stycznia) schola Perełki Maryi adorowała Dzieciątko w żłóbku śpiewając kolędy i pastorałki. Tym razem, ze względu na obostrzenia, schola śpiewała przy pustym kościele, a całość była transmitowana przez internet.
Co roku na kolędowanie z naszą scholą przychodzi wielu parafian. Również i tym razem uczestnicy nie zawiedli. Na żywo włączyło się 60 odbiorców, a na pewno przy odbiornikach było więcej osób. Ciągle powiększa się też liczba oglądających kolędowanie z powtórki, ponieważ jest ono dostępne na parafialnym kanale YouTube.
Na zakończenie, już po zakończeniu transmisji ksiądz proboszcz powiedział, że tęskni już za śpiewem scholi w czasie niedzielnych Mszy świętych. Podziękował też scholistkom i wszystkim, którzy przygotowali Adorację Żłóbka.

W niedzielę 31 stycznia o godz. 15.30 zapraszamy na transmisję internetową adoracji żłóbka prowadzoną przez scholę „Perełki Maryi”.

Co roku na kolędowanie z naszą scholą przychodziło wielu parafian. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie możemy zaprosić do wspólnego śpiewania kolęd w kościele, ale serdecznie zapraszamy do uczestnictwa poprzez łącze internetowe.

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]