Słowo metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dotyczące pomocy mieszkańcom Nowej Białej

Umiłowani Archidiecezjanie,

wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych środków do życia. W odpowiedzi na to bolesne doświadczenie społeczność Archidiecezji Krakowskiej jednoczy się w modlitwie i poczuciu wspólnoty z wszystkimi, którzy za sprawą żywiołu doznali uszczerbku na zdrowiu oraz stracili dorobek życia, a także z wszystkimi niosącymi im niezbędną pomoc.

W związku z powyższym, dla okazania Chrystusowej miłości wobec potrzebujących zarządzam, by w przyszłą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 roku w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej włączono tę intencję do Modlitwy powszechnej, a przed kościołami zorganizowano zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem.

Pasterskim błogosławieństwem otaczam mieszkańców Nowej Białej oraz wszystkich, którzy przychodzą im z pomocą.

 + Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski


Zebrane fundusze należy przekazać na konto:   Pekao SA III Oddział w Krakowie 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887 z dopiskiem Pomoc dla Nowej Białej

W niedzielę 20 czerwca w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
Po raz pierwszy 50 dzieci przyjmie do swoich serc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Otoczmy modlitwą dzieci i ich bliskich, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem i pamiętały, że On czeka na każdego człowieka w Sakramencie Pokuty i w Eucharystii.

Uroczystości odbędą się w czasie trzech Mszy św.: o godz. 9.30 dla Paszkówki, o godz. 11.00 dla Wielkich Dróg i 12.30 dla Sosnowic. Będzie można w nich uczestniczyć zostawiając oczywiście miejsce w pierwszej części kościoła dla rodziców i rodziny dzieci komunijnych.

W tygodniu dzieci komunijne będą uczestniczyły w Mszach św. w ramach tzw. „białego tygodnia”:
– poniedziałek i czwartek Paszkówka,
– wtorek i piątek Wielkie Drogi,
– środa i sobota Sosnowice.

Publikujemy dekret metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego znoszący z dniem 19 czerwca 2021 dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021

W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.

Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym i kapłanom Archidiecezji Krakowskiej

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ks. kan. Grzegorz Kotala
Kanclerz Kurii

źródło: diecezja.pl

Trwają prace konserwatorskie w naszym kościele. W ostatnich dniach po zakończeniu większości prac w bocznym wejściu, zostało ściągnięte rusztowanie. Dzięki temu można już wchodzić do kościoła przez boczne wejście. Pozostałe tam prace będą wykonywane już bez rusztowań.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, spowiedzi i komunii świętej w pierwszy piątek czerwca.

Msze św. rano o godz. 7.00 oraz wieczorem o 18.00.
Spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od 17.00 do 18.00.

Obchody Uroczystości Bożego Ciała z Procesją Eucharystyczną do czterech ołtarzy rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10.30. W czasie Eucharystii dzieci z czwartych klas przeżywały rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

Po Mszy św. rozpoczęła się uroczysta Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Tegoroczna procesja przeszła przez rynek w Paszkówce, a ołtarze były usytuowane przed kościołem, przy kaplicy św. Floriana, przed „wikarówką” i przed krzyżem misyjnym przy kościele.


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tego święta były objawienia bł. Julianny z Cornillon. W 1209 r. przeżywała ona widzenia jasnej tarczy księżyca z wyraźnie zarysowaną ciemną plamą. Zinterpretowano to jako znak braku wśród świąt kościelnych specjalnej uroczystości ku czci Najświętszego Sakramentu.

W 1246 r. bp Robert wprowadził taką uroczystość dla diecezji Liege. Ustanowił je dla całego Kościoła w 1264 r. papież Urban IV.

Do Polski wprowadził Boże Ciało biskup krakowski Nanker w 1320 r. Zwyczaj procesji przyjął się od końca XV w.

Po reformacji, która kwestionowała realna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, uczestnictwo w procesji Bożego Ciała traktowano jako manifestację wiary, a zarazem przynależności narodowej.

Procesja prowadzi do czterech ołtarzy, przy każdym z nich rozważana jest tajemnica Eucharystii. Przed Najświętszym Sakramentem sypane są na drodze kwiatki. 

źródło: e-kai


 

W niedzielę 6 czerwca 2021 młodzież będzie rozprowadzała przed kościołem książkę pt. Parafia Paszkówka autorstwa o. Józefa Antosa, opartą o materiały zebrane przez naszego Rodaka. Koszt wydania pozycji to 10 zł oraz ofiara na ufundowanie tablicy pamiątkowej, którą pragniemy zainstalować jako wotum wdzięczności na naszym Domu Parafialnym.

Spotkanie z promocją książki pt. Parafia Paszkówka, odbyło się w tegoroczną uroczystość św. Józefa po Mszy św. o godz. 18.00 odprawionej w intencji autora i naszego rodaka śp. o. Józefa Antosa.

Ojciec Józef zapisał historię parafii i rodzinnych stron, z którymi był tak bardzo związany i zawsze zainteresowany tym, co nowego działo się w Gminie i Parafii. Niestety na spotkanie nie udało się dojechać ks. prof. Wacławowi Królikowskiemu SJ Rektorowi Kolegium o. Jezuitów w Krakowie, któremu zawdzięczamy ukazanie się tej pozycji.
Natomiast wiele ciekawych historii o książce i swoich spotkaniach z o. Józefem opowiedział p. Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica oraz p. Wiesława Jarguz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, a także ks. Marek Holota – Proboszcz Parafii Paszkówka.

Nota wydawnictwa WAM o książce Parafia Paszkówka:

Ksiądz Józef Antos, jezuita pochodzący z parafii Paszkówka, zebrał na kartach tej książki materiały do historii swojej rodzinnej parafii. Wykorzystał w tym celu przede wszystkim łacińskie dokumenty znajdujące się w miejscowym archiwum parafialnym. Przetłumaczone przez niego na język polski fragmenty tych dokumentów są bardzo cenne z punktu widzenia dziejów parafii. Ponadto stanowią przyczynek do historii lokalnej i etnografii gminy Brzeźnica i regionu. W drugiej części książki zostały one uzupełnione osobistymi wspomnieniami autora z jego młodych lat, które spędził w Paszkówce. Wspomnienia te ukazują lokalną społeczność, jej życie religijne i społeczne oraz postacie, które na trwałe zapisały się w pamięci nie tylko autora, ale i starszych mieszkańców Paszkówki i okolic.

Zdjęcia z promocji książki:

Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim dzieciom, małym i większym  życzymy, aby radość i uśmiech dziecięcy nigdy Was nie opuszczały, spotykajcie na swoich drogach szlachetnych ludzi, którzy pomogą Wam stawać się pięknymi i wartościowymi. Życzymy Wam wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz Waszych Aniołów Stróżów.

Pierwszy raz po czasie pandemii udało się zorganizować Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu POBIEDR imprezę na boisku w Bęczynie.

W przeddzień Dnia Dziecka wreszcie mogliśmy spotkać się na naszym boisku, aby wspólnie przeżywać emocje sportowe podczas meczów pomiędzy PUKS POBIEDR, a naszymi gośćmi Akademia Piłkarska Wisła Brzeźnica. I nawet nie wyniki były najważniejsze (choć oczywiście w sporcie ważne), ale wspólna zabawa dzieci i możliwość spotkania się, porozmawiania, zjedzenia kiełbaski z grilla. Takie zwykłe rzeczy, a dziś cieszą.

więcej na stronie klubu…

 

W Dniu Matki nasze życzenia kierujemy do naszych Mam. Niech Matka Boża otoczy płaszczem swojej opieki każdą Mamę.

Stare polskie przysłowie mówi: do życia ostatka kocha tylko matka… Podziękujmy dziś Mamom za miłość, wyrozumiałość, poświęcenie i ogrom codziennej pracy włożonej w wychowanie, aby każda i każdy z nas stał się wartościowym człowiekiem.
Życzymy Mamom, aby zawsze na ich twarzach gościł uśmiech, a wdzięczność i miłość dzieci była najlepszym prezentem.

W tym dniu z wdzięcznością wspominamy również Mamy, które odeszły już do wieczności i modlimy się, aby dobry Bóg obdarzył je wieczną radością w swojej światłości.

Na Dzień Matki

Mamo, to dla Ciebie ten wiersz piszę
Posyłam Ci kwiaty z mego ogródka
ty zawsze kochałaś kwiaty i mnie
ja do tej pory głos Twój słyszę – Mamo

Mamo! Posłuchaj mych wspomnień
co ja teraz powiedzieć bym chciała
opowiadam Twym prawnukom o Tobie
że byłaś, że kochałaś nas – Mamo

Mamo! byłaś zawsze dla nas taka hojna
Twe serce było tak gorące
jak słońce w upalny, letni dzień
starałaś się być opanowana, spokojna – Mamo

Mamo! posyłam Ci bukiet słów
które nazbierałam w moim życiu
wybrałam te najlepsze, najpiękniejsze
z otaczającego mnie pięknego świata – Mamo

Mamo! w mój wiersz wplatam słowa
z szumiącego lasu, z chylących się zbóż
z zebranych słów uwiłam bukiet
by wysłać go Tobie w zaświaty – Mamo

Maria Bednarz / tomik: Wiersze Wybrane – Brzeźnica 2020/

Młodzież Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego z ks. Andrzejem dziękuje za ofiary zebrane na tacę i do puszek.  Na potrzeby misji zebrano kwotę 8250 zł.
W niedzielę 16 maja młodzież Wolontariatu z księdzem Andrzejem Polichtem gościła w naszej parafii. W czasie przedpołudniowych Mszy św. ksiądz Andrzej głosił kazania, a przedstawiciele młodzieży świadectwa oraz zbierali ofiary do puszek. Dużym zainteresowaniem cieszył się wśród parafian sklepik, w którym można było nabyć dewocjonalia, ręcznie wykonane na misjach pamiątki religijne, a prawdziwym hitem okazała się kawa „Z misją dla Afryki”.

Wolontariusze ofiarowują swój czas, wiedzę i umiejętności, aby służyć najbardziej potrzebującym w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Europy Wschodniej lub Azji poprzez wolontariat w Polsce i za granicą. Najważniejsze w pracy wolontariusza misyjnego jest dzielenie się świadectwem chrześcijańskiego życia osoby świeckiej. Żyjąc wśród tych, do których jesteśmy posłani, wykonujemy konkretną pracę na rzecz innych i jesteśmy żywymi świadkami miłości Jezusa Chrystusa. Bo wolontariat misyjny to „Ewangelia w działaniu”, czyli przekazywanie ludziom orędzia Ewangelii poprzez działania odpowiadające na najpilniejsze potrzeby bliźnich.

Jak piszą na swojej stronie: Pierwszym krokiem do wyjazdu na misje jest zaangażowanie w kraju. Przez ten czas przygotujesz się do wyjazdu, rozwiniesz swoje mocne strony, poznasz lepiej SWM i innych wolontariuszy. Jest cała paleta zajęć, które pozwolą Ci stać się częścią misyjnego świata jeszcze przed wyjazdem. Czas pomocy misjom na pewno nie będzie stracony, a dzięki niemu będzie łatwiej zdecydować o miejscu wyjazdu i rodzaju pracy wykonywanej na wolontariacie zagranicznym. Wymagamy co najmniej rocznego zaangażowania w Polsce, choć tak naprawdę czasu nie liczymy, tylko dajemy z siebie jak najwięcej!

Jednocześnie z zaangażowaniem na rzecz misji wolontariusze biorą udział w spotkaniach formacyjnych. To czas odkrywania i budowania swojego powołania misyjnego, a także praktycznego przygotowania do pracy w innej kulturze i w odmiennych warunkach.

W połowie listopada zaczynamy proces wyboru wolontariuszy na kolejny rok. Pierwszym krokiem, jest złożenie podania o wyjazd na misje, którego wzór każdego roku koordynator rozsyła do wolontariuszy. Po złożeniu podania, podczas grudniowego zjazdu wolontariuszy, ma miejsce rozmowa z księdzem oraz koordynatorem wolontariuszy. Na podstawie podania i rozmowy, a przede wszystkim tego jak zdołaliśmy się nawzajem poznać, podejmujemy decyzję o wyjeździe wolontariusza.
Teraz zaczynamy układankę! Staramy się dopasować jak najlepiej placówki misyjne, które zgłosiły nam potrzebę pomocy wolontariusza do umiejętności wolontariuszy gotowych do wyjazdu na misje. Zaproponujemy ci optymalne według nas miejsce i pracę, a ostateczną decyzję podejmiemy wspólnie.

Przygotowanie do wyjazdu obejmuje: wykonanie niezbędnych szczepień i badań lekarskich, załatwienie formalności wizowych, podszkolenie języka (i zaliczenie wewnętrznego egzaminu), zakup biletu, współfinansowanie kosztów wyjazdu, szkolenie przedwyjazdowe i dzień skupienia. Przed wyjazdem na misje trzeba dowiedzieć się jak najwięcej na temat danego kraju, placówki misyjnej i jak najlepiej przygotować się pod kątem planowanej pracy. Jednym z najważniejszych momentów jest przyjęcie krzyża misyjnego, podkreślającego gotowość do dzielenia się świadectwem wiary.

Podczas pobytu na placówce misyjnej codziennie dzielisz się świadectwem wiary poprzez solidne wykonywanie swoich obowiązków oraz przebywanie z ludźmi, do których zostałeś posłany.

Każdego roku po powrocie wolontariuszy z misji, organizujemy specjalne spotkanie podczas którego dzielimy się w naszym gronie przeżyciami, zastanawiamy się nad tym co udało nam się zrobić podczas wyjazdu, czego się nauczyliśmy oraz co dalej zrobić z naszym doświadczeniem.

Po powrocie z misji przez co najmniej rok wolontariusze angażują się w działalność na rzecz misji, jeszcze pełniej dzieląc się świadectwem pracy na misjach w parafiach, szkołach, w Wioskach Świata, w swoim środowisku oraz towarzysząc w formacji osobom przygotowującym się do wyjazdów.

skorzystano z informacji na stronie: Salezjański Wolontariat Misyjny

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]