Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Epidemia koronawirusa. Aktualizacja (14-03-2020 godz. 15.30) do zmian w funkcjonowaniu parafii

Najważniejsze zmiany:

Moi Drodzy! W duchu troski o nasze rodziny, bliskich, nie będzie w niedzielę Drogi Krzyżowej ani Gorzkich Żali w naszym kościele, zachęcamy do odprawienia z bliskimi w domu tych nabożeństw.

Abp Marek Jędraszewski apeluje o pozostanie w domach:

Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.

Jeśli to konieczne, niech we Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

Na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób.

Transmisje Mszy świętych:

Z naszego kościoła parafialnego – Msza św. o godz. 11.15 – transmisja na YouTube na kanale Parafii Paszkówka oraz na facebookowej stronie Parafialnego Domu Integracji Społecznej: https://www.facebook.com/domintegracji/

W telewizji i radiu:

Dekret Abp Marek Jędraszewskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego:

Kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

  1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

  2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

  3. Jeśli to konieczne, niech we Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

  4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

  5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

  6. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

  7. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski