Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Nowenna przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

W niedzielę 11 lipca w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła się Nowenna przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która potrwa do 11 września br.

W każdą sobotę do 11 września 2021 roku przed wieczorną Mszą św., we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, będzie prowadzona modlitwa we wspomnianych intencjach według zamieszczonych poniżej pomocy oraz odmawiana tajemnica różańca świętego.

Ponadto na każdy dzień tygodnia zostały zaproponowane cytaty Sługi Bożego, które można wykorzystać do podjęcia krótkiej refleksji podczas Mszy św., a na jej zakończenie, po błogosławieństwie, odmówić wskazaną modlitwę.

Zapraszamy do serwisu: https://diecezja.pl/nowenna/,  gdzie można pobrać wszystkie materiały.

CODZIENNA MODLITWA PODCZAS NOWENNY

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię,
naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka,
broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała,
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,
błogosław nam i naszym rodzinom
w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii.
Amen.

 

Słowo Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku z rozpoczynającą się Nowenną:

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

            Przybywając w pielgrzymce do Ojczyzny w 1983 roku, święty Jan Paweł II Wielki skierował pierwsze swoje kroki do grobu Prymasa Tysiąclecia i tam – w Archikatedrze św. Jana w Warszawie – sprawował pierwszą na polskiej ziemi Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Już wtedy, mając na uwadze zasługi, jakie względem Kościoła i Narodu polskiego miał Czcigodny Sługa Boży, mówił: „Odprawiam [Mszę świętą] za duszę śp. Stefana kardynała [Wyszyńskiego], ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem”. Na koniec homilii Ojciec Święty dodał: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi” (św. Jan Paweł II, Homilia z Mszy w archikatedrze warszawskiej, Warszawa, 16 czerwca 1983 r.).

            Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go „w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale”. Te dobrodziejstwa ciągle trwają – w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy je sobie przypomnieć i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby w naszych sercach.

            Proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, aby każdy dzień przed beatyfikacją był związany z konkretnym słowem Czcigodnego Sługi Bożego i aby szczególnym dniem medytacji nad jego dziedzictwem była sobota, dzień poświęcony Maryi, Matce naszego Pana, tak bardzo umiłowanej przez Prymasa Tysiąclecia, której wszystko zawierzył. Jestem głęboko przekonany, że w ten sposób wypełnimy gorące życzenie świętego Jana Pawła II Wielkiego, który powiedział: „Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego” (Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Watykan, 25 maja 1983).

Z serca Wam wszystkim błogosławię 
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej