Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu – 15.03.2020

Dekret Abp Marek Jędraszewskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego:

Kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

 3. Jeśli to konieczne, niech we Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.

 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

 6. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.

 7. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Moi Drodzy! W duchu troski o nasze rodziny, bliskich, nie będzie w niedziele Drogi Krzyżowej ani Gorzkich Żali w naszym kościele, zachęcamy do odprawienia z bliskimi w domu tych nabożeństw.

 1. Dziękujemy za sprzątanie naszego kościoła Rodzinom z Wielkich Dróg oraz ofiarę 400 zł. złożoną na kościół. Bóg zapłać! W następnym tygodniu troskę o naszą świątynię polecamy rodzinom Bęczyna Łysej Góry: Grzebinoga, Szczurek, Bolek, Hyla, Baran, Szydłowska, Krzemińska, Wolczak, Lechowicz, Jankowicz, Hyla, Galos, Brożek.

 2. Dziękujemy za ofiary złożone na kościół w minionym tygodniu 100 zł. od rodziny z Paszkówki, oraz 200 zł. od rodziny ze Sosnowic. Bóg zapłać!

 3. Informacja dla przyjmujących Komunie św. także na rękę w następujący sposób: – wyciągamy dłonie przed siebie na wysokości piersi, lewą kładziemy na prawej, kapłan podaje nam Ciało Pańskie, przyjmujemy Komunię Świętą od razu przy księdzu i odchodzimy. Widoczne dla oczu okruchy Chleba Eucharystycznego również spożywamy. Nie zapomnijmy o modlitwie dziękczynnej za to, że mogliśmy zjednoczyć się z naszym Panem.

 4. Odpowiadając na apel do wspólnej modlitwy Przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego – zapraszam do odmawiania codziennie o 20.30 Różańca – modląc się w domach łączymy się z księżmi modlącymi się w naszym kościele.

  5 Od poniedziałku do soboty będzie można nawiedzić kościół na indywidualną modlitwę w godz. 7.30 do 10.00 i po południu 16.00 do 18.00

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]