Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 10-lecia PUKS POBIEDR

Od dziesięciu lat działa przy naszej parafii Parafialny Uczniowski Klub Sportowy POBIEDR. W sobotę 7 maja rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Zbiegły się one z rocznicami związanymi z patronem klubu, błogosławionym księdzem Piotrem Dańkowskim. 90. lat temu bł. ks. Piotr pracował w parafii Paszkówka, a 80. lat temu poniósł męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym Auschwitz. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez ks. Władysława Dańkowskiego, bratanka błogosławionego oraz ks. Mariana Bylicę, ks. proboszcza Marka Holotę i ks. Marka Ślęczka. W czasie kazania ks. Dańkowski przedstawił sylwetkę błogosławionego księdza Piotra.

7-05-2022. Kazanie ks. Władysława Dańkowskiego – Msza św. o godz. 17:00

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele zawodników klubu podziękowali ks. Władysławowi za przybycie do naszej parafii. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Parafialnym Domu Integracji Społecznej, gdzie zaproszeni goście zobaczyli prezentację historii klubu, wysłuchali okolicznościowych przemówień: ks. Władysława Dańkowskiego, Senatora RP Andrzeja Pająka, burmistrza Jordanowa Andrzeja Malczewskiego, wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa oraz prezesa PUKS POBIEDR Wiesława Jaskuły.

Nawiązaniem do postaci patrona klubu i jego służby w parafii Paszkówka był poczęstunek, którego menu było oparte na wspomnieniach zawartych w zapiskach, które ksiądz Piotr prowadził, a które zostały wydane w książce pt. “Dziennik”. W czasie rozmów wspominano początki i rozwój klubu, plany na dalszą przyszłość, nawiązanie współpracy z miastem Jordanów, w którym urodził się patron klubu bł. ks. Dańkowski, a także najbliższe plany na tegoroczne obchody jubileuszu 10-lecia. 

Zarząd klubu serdecznie dziękuje za obecność na Mszy św. i spotkaniu w Domu Integracji wszystkim przybyłym gościom:

Senatorowi RP Andrzejowi Pająkowi

Burmistrzowi Jordanowa Andrzejowi Malczewskiemu

Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi

Księdzu kanonikowi Marianowi Bylicy

Księdzu proboszczowi Markowi Holocie

Księdzu Markowi Ślęczce

Radnym powiatu

Radnym gminy

Sołtysom

Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych

Komendantom i druhom OSP

Rodzicom i zawodnikom