Uroczystości Najświętszego Imienia Maryi w sosnowickim kościółku

W niedzielę 13 września obchodziliśmy w Sosnowicach w kościółku Uroczystości Odpustowe z okazji wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi.
Sumę o godz. 11.30 odprawił i wygłosił kazanie ks. Adam Pietras z Radziszowa. Modlitwy dziękczynne i prośby o wstawiennictwo i opiekę nad naszą wspólnotą parafialną kierowaliśmy do Sosnowickiej Pani, która łaskami słynie od wieków, jak pisze w wierszu poetka Maria Bednarz.

Na małym wzgórzu w zacisznym miejscu,
wśród drzew szumiących i śpiewu ptaków
mieszka w kościółku Pani Sosnowicka,
która łaskami słynie od wieków.

Sama Maryja ten cichy zakątek
na swe mieszkanie przed wieki wybrała,
tu ukochała Matka swe dzieci,
na zawsze Panią Sosnowicką została