Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Zapraszamy do zakupu książki „Parafia Paszkówka” o. Józefa Antosa

W niedzielę 6 czerwca 2021 młodzież będzie rozprowadzała przed kościołem książkę pt. Parafia Paszkówka autorstwa o. Józefa Antosa, opartą o materiały zebrane przez naszego Rodaka. Koszt wydania pozycji to 10 zł oraz ofiara na ufundowanie tablicy pamiątkowej, którą pragniemy zainstalować jako wotum wdzięczności na naszym Domu Parafialnym.

Spotkanie z promocją książki pt. Parafia Paszkówka, odbyło się w tegoroczną uroczystość św. Józefa po Mszy św. o godz. 18.00 odprawionej w intencji autora i naszego rodaka śp. o. Józefa Antosa.

Ojciec Józef zapisał historię parafii i rodzinnych stron, z którymi był tak bardzo związany i zawsze zainteresowany tym, co nowego działo się w Gminie i Parafii. Niestety na spotkanie nie udało się dojechać ks. prof. Wacławowi Królikowskiemu SJ Rektorowi Kolegium o. Jezuitów w Krakowie, któremu zawdzięczamy ukazanie się tej pozycji.
Natomiast wiele ciekawych historii o książce i swoich spotkaniach z o. Józefem opowiedział p. Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica oraz p. Wiesława Jarguz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, a także ks. Marek Holota – Proboszcz Parafii Paszkówka.

Nota wydawnictwa WAM o książce Parafia Paszkówka:

Ksiądz Józef Antos, jezuita pochodzący z parafii Paszkówka, zebrał na kartach tej książki materiały do historii swojej rodzinnej parafii. Wykorzystał w tym celu przede wszystkim łacińskie dokumenty znajdujące się w miejscowym archiwum parafialnym. Przetłumaczone przez niego na język polski fragmenty tych dokumentów są bardzo cenne z punktu widzenia dziejów parafii. Ponadto stanowią przyczynek do historii lokalnej i etnografii gminy Brzeźnica i regionu. W drugiej części książki zostały one uzupełnione osobistymi wspomnieniami autora z jego młodych lat, które spędził w Paszkówce. Wspomnienia te ukazują lokalną społeczność, jej życie religijne i społeczne oraz postacie, które na trwałe zapisały się w pamięci nie tylko autora, ale i starszych mieszkańców Paszkówki i okolic.

Zdjęcia z promocji książki: