Żywy Różaniec – Róże Różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. W naszej parafii do róż różańcowych należy  kilkadziesiąt osób.

 

16 października 2002 roku Ojcieć święty Jan Paweł  II opublikował list apostolski „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”  o Różańcu Świętym.  Przedstawiamy  fragment listu:

   Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta   miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna     podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem…

W całości list można przeczytać na stronach Opoki, klikając na tytuł listu poniżej.

LIST APOSTOLSKI  „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”