W dzień św. Krzysztofa modliliśmy się za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne podróże, a po Mszach św. miało miejsce błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie.
Zebranymi datkami wsparliśmy też misjonarzy w zakupie środków transportu.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej Akcji św. Krzysztof, MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem.

1 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościołach na całym świecie w niedzielę 25 lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem dnia są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).

Z tej okazji odwagi i siły do radosnego realizowania swojego powołania oraz pełni życia wszystkim osobom starszym życzył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Poniżej publikujemy pełny tekst życzeń:

W ostatnią niedzielę lipca – decyzją Ojca Świętego Franciszka – w całym Kościele obchodzimy – w tym roku po raz pierwszy – Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim osobom starszym, wszystkim Babciom i Dziadkom – czy to tym prawdziwym czy też „przyszywanym”, aby, mimo pewnych ograniczeń wynikających z wieku i życiowych doświadczeń, żyli pełnią życia.

Drodzy, Babcie, Dziadkowie i wszystkie Osoby Starsze, życzę Wam dużo odwagi i siły, abyście mogli z radością w sercu realizować to piękne powołanie i byście byli szczęśliwi. Życzę Wam też, byście spotykali na swoich drogach życia, w różnych osobach, anioły, które będą dla Was świadectwem bliskości Pana Boga. Dzięki ich obecności poznacie, że On jest i troszczy się o Was każdego dnia z wielką miłością i czułością. Niech ta obecność i Jego błogosławieństwo będą dla Was źródłem siły, radości i pokoju. Wszystkiego co najlepsze! Szczęść Boże!

Uroczystość, wprowadzona została do kalendarza kościelnego przez papieża Franciszka. Jak wyjaśnił on opublikowanym orędziu, jedną z motywacji jego ustanowienia właśnie teraz, było osobiste towarzyszenie osobom starszym w czasie powolnego wychodzenia z bolesnego doświadczenia pandemii. „Podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich. I to jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł!” – pisze Franciszek w orędziu.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych

źródło: KAI, BP KEP, Vatican News

W dniach 18-25 lipca 2021 jest obchodzony 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych modlimy się za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. 
W naszej parafii w niedzielę 25 lipca po Mszach św. będzie błogosławienie pojazdów mechanicznych.
Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych – napisał bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej Akcji św. Krzysztof, MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem.

„Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył” – zachęcił bp Mazur.

Publikujemy pełny tekst Komunikatu:

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD
na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg!

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18 – 25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę. Jednak treść tego Tygodnia nie ogranicza się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkowników drogi, ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb w zakresie środków transportu. Wyjście naprzeciw tym potrzebom misjonarzy, a więc poza obręb naszych lokalnych spraw i potrzeb, staje się naszym „misyjnym wyjściem”, o którym często mówi papież Franciszek i do którego zaprasza wszystkich wierzących.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia. Ta myśl odnosi się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza, abyśmy z Nim zasiedli przy stole Wieczerzy Pańskiej i spożywali chleb Życia. Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno ograniczony praktycznie w wszystkich zakątkach świata. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze i misjonarki, ta sytuacja trwa dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy i trudnym doświadczeniem. 

Drodzy w Chrystusie!

W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i misjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem odległości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego Samarytanina, na jego wyciągniętą i chętną do pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na Słowo życia i dar łaski płynący z Sakramentów Świętych, przywracający duchowe siły.

W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti O braterstwie i przyjaźni społecznej, papież Franciszek rozważając ewangeliczną przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie mówi o poranionym człowieku, który oczekuje na pomoc: Gdy wyruszamy w drogę, nieuchronnie spotykamy człowieka poranionego. Dzisiaj jest coraz więcej osób poranionych.… Każdego dnia stajemy przed wyborem: czy być miłosiernymi Samarytanami, czy też obojętnymi podróżnikami, mijającymi z daleka (…) Istotnie opadają nasze różnorodne maski, nasze etykiety i nasze przebrania: oto godzina prawdy. Czy pochylimy się, by dotknąć i opatrzyć rany innych? Czy pochylimy się, aby wziąć jedni drugich na ramiona? Jest to wyzwanie aktualne, którego nie powinniśmy się lękać.(69,70)

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum. W tym miejscu pragnę wyrazić moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkich misjonarzy za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział w znanej już dobrze w Polsce Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie przekazane w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje w czasie pandemii stały się ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami i aniołami miłosierdzia.

Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich Darczyńców!

Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni. O aktualnych potrzebach misjonarzy informujemy w przesłanych do parafii materiałach duszpasterskich na obchody Tygodnia św. Krzysztofa, jak i na stronie www.miva.pl Wśród tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły się wózki dla niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa „Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obejmują zakup blisko 700 wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest szczególnym znakiem solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie pandemii.

Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów!

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre świadectwo za kierownicą i podczas podróży.

Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Biskup Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Biskup ełcki

Ełk-Warszawa, dn. 4 czerwca 2021

Materiały do pobrania…

źródło: BP KEP, Miva Polska

Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos zaprasza na otwarcie Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy, które odbędzie się w sobotę 24 lipca 2021 roku o godz. 10.00.

W dniu otwarcia Centrum (24-07-2021) w godz. od 9.00 do 14.00 będzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19 jednodawkową szczepionką.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą – 18.07.2021

Kalendarz liturgiczny:
Czwartek – Święto św. Marii Magdaleny

Piątek – Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

Sobota – wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

W przyszłą niedziele wspomnienie św. Krzysztofa. Kierowcy i podróżujący czczą swego patrona. Po Mszach św. będzie błogosławienie pojazdów mechanicznych, a ofiary przeznaczamy tradycyjnie na pojazdy dla misjonarzy.

Zewnętrzną Uroczystość Odpustową przeżywać będziemy w tym roku w niedzielę 8 sierpnia i już dziś zaprośmy swoje rodziny, abyśmy wspólnie dziękowali Jezusowi Przemienionemu za łaski i opiekę nad naszą wspólnotą.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

  1. Dziękujemy za sprzątanie naszego Kościoła rodzinom ze Sosnowic i ofiarę 250 zł złożoną na kwiaty i Kościół. W następnym tygodniu troskę o naszą Świątynię prosimy rodziny Sosnowic: Chrostek, Antos, Antos, Ostrowski, Jamro, Adamus, Węgiel, Dziobek, Cichoń, Opoczka, Cichoń. O posprzątanie Kościółka prosimy: Job, Dywan, Żak.

  2. Podziękowanie za ofiary złożone na kościół w kopertach w minionym tygodniu: 200 zł od rodziny z Paszkówki oraz 200 zł przelane na konto parafii od dwóch rodzin. Bóg zapłać!

Intencje Mszy św. 19.07. – 25.07.2021

PONIEDZIAŁEK
7.00 W 50 rocznicę urodzin Bożeny, dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dalsze łaski

WTOREK
7.00 + Franciszek Grzebinoga, Magdalena żona, Józef syn

ŚRODA
7.00 + Józefa Śliwa od syna Józefa z żoną

CZWARTEK
7.00 + Sylwester Cichoń w 39 rocznicę śmierci, Maria żona
18.00 Nowenna do Przemienienia Pańskiego

PIĄTEK
7.00 W 18 rocznicę urodzin Witolda, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu

SOBOTA
7.00 + Krzysztof Śliwa
17.00 + Anna Zięcik w 1 rocznicę śmierci

XVII Niedziela Zwykła 25.07.2021

6.45 Za parafian

9.30 + Krzysztof Krowicki

11.15 + Józef Żmija w 24 rocznicę śmierci, Florentyna żona

17.00 + Tadeusz Starowicz w 12 rocznicę śmierci,

Sosnowice 8.15 + Anna Zięcik w 1 rocznicę śmierci

W niedzielę 11 lipca w Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła się Nowenna przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która potrwa do 11 września br.

W każdą sobotę do 11 września 2021 roku przed wieczorną Mszą św., we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, będzie prowadzona modlitwa we wspomnianych intencjach według zamieszczonych poniżej pomocy oraz odmawiana tajemnica różańca świętego.

Ponadto na każdy dzień tygodnia zostały zaproponowane cytaty Sługi Bożego, które można wykorzystać do podjęcia krótkiej refleksji podczas Mszy św., a na jej zakończenie, po błogosławieństwie, odmówić wskazaną modlitwę.

Zapraszamy do serwisu: https://diecezja.pl/nowenna/,  gdzie można pobrać wszystkie materiały.

CODZIENNA MODLITWA PODCZAS NOWENNY

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię,
naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka,
broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.
Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała,
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic,
błogosław nam i naszym rodzinom
w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii.
Amen.

 

Słowo Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku z rozpoczynającą się Nowenną:

 

Umiłowani Siostry i Bracia!

            Przybywając w pielgrzymce do Ojczyzny w 1983 roku, święty Jan Paweł II Wielki skierował pierwsze swoje kroki do grobu Prymasa Tysiąclecia i tam – w Archikatedrze św. Jana w Warszawie – sprawował pierwszą na polskiej ziemi Eucharystię, którą ofiarował w jego intencji. Już wtedy, mając na uwadze zasługi, jakie względem Kościoła i Narodu polskiego miał Czcigodny Sługa Boży, mówił: „Odprawiam [Mszę świętą] za duszę śp. Stefana kardynała [Wyszyńskiego], ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim dziękczynieniem”. Na koniec homilii Ojciec Święty dodał: „Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków, aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu, jaki dane Mu było założyć w duszy Ludu Bożego na całej polskiej ziemi” (św. Jan Paweł II, Homilia z Mszy w archikatedrze warszawskiej, Warszawa, 16 czerwca 1983 r.).

            Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go „w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale”. Te dobrodziejstwa ciągle trwają – w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy je sobie przypomnieć i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby w naszych sercach.

            Proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, aby każdy dzień przed beatyfikacją był związany z konkretnym słowem Czcigodnego Sługi Bożego i aby szczególnym dniem medytacji nad jego dziedzictwem była sobota, dzień poświęcony Maryi, Matce naszego Pana, tak bardzo umiłowanej przez Prymasa Tysiąclecia, której wszystko zawierzył. Jestem głęboko przekonany, że w ten sposób wypełnimy gorące życzenie świętego Jana Pawła II Wielkiego, który powiedział: „Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego” (Jan Paweł II, Orędzie do Polaków, Watykan, 25 maja 1983).

Z serca Wam wszystkim błogosławię 
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ogłoszenia duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą – 11.07.2021

NOWENNA 9. TYGODNI PRZED BEATYFIKACJĄ CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Wobec bliskich już uroczystości beatyfikacyjnych Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy najpierw dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg obdarzył go „w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły w udziale”. Te dobrodziejstwa ciągle trwają – w postaci jego słowa i przykładu jego życia. Obecnie poprzez Nowennę pragniemy je sobie przypomnieć i w sobie utrwalić. Ufam, że zaproponowane rozważania dziewięciotygodniowej Nowenny przed beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wydatnie przyczynią się zarówno do lepszego poznania jego nauczania, jak i do głębszego zapisania jego osoby w naszych sercach. Proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, aby każdy dzień przed beatyfikacją był związany z konkretnym słowem Czcigodnego Sługi Bożego i aby szczególnym dniem medytacji nad jego dziedzictwem była sobota, dzień poświęcony Maryi, Matce naszego Pana, tak bardzo umiłowanej przez Prymasa Tysiąclecia, której wszystko zawierzył.

Z serca Wam wszystkim błogosławię
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Kalendarz liturgiczny:
Wtorek – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Czwartek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Piątek – wspomnienie NMP Z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej).

Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

  1. Dziękujemy za sprzątanie naszego Kościoła rodzinom ze Sosnowic i ofiarę 250 zł złożoną na kwiaty i Kościół. W następnym tygodniu o troskę o naszą Świątynię prosimy rodziny Sosnowic: Suryło, Kaczmarczyk, Moskała, Kolasa, Morys, Woźniczka, Bułat, Blak, Lelek, Szczypczyk. O posprzątanie Kościółka prosimy: Brożek, Śliwa, Antos.

  2. Podziękowanie za ofiary złożone na kościół w kopertach w minionym tygodniu: 100 zł od rodziny z Bęczyna oraz 250 zł przelane na konto parafii od rodziny. Bóg zapłać!

  3. Pogrzeb śp. + Marii Młynarczyk z Wielkich Dróg będzie w poniedziałek o godz. 15.00. Zmarła też mama naszej Pani Katechetki Elżbiety Szymańskiej śp. Anna Drozd – pogrzeb będzie we wtorek o godz. 14.00 w Dąbrowicy koło Lublina. Polecajmy ich dusze Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Intencje Mszy św. 12.07. – 18.07.2021

PONIEDZIAŁEK
7.00 + Barbara Kowalczyk od brata Mieczysława z rodziną

WTOREK
7.00 + Krystian Dziedzic w 3 rocznicę śmierci

ŚRODA
7.00 + Józefa Piszczek od wnuka Kamila z rodziną

CZWARTEK
7.00 + Mieczysław Starowicz w 2 rocznicę śmierci

18.00 Nowenna do Przemienienia Pańskiego

PIĄTEK
7.00 + Paweł i Bronisława Bębenek i zmarli z rodziny

SOBOTA
7.00 + Paulina Garbacz, Augustyn mąż

17.00 + Tomasz Zając od chrześnicy Karoliny

XVI Niedziela Zwykła 18.07.2021

6.45 Za parafian

9.30 + Mirosława – Marta Lesiak

11.15 + Zofia Walo w 24 rocznicę śmierci, Józef mąż

17.00 W 1 rocznicę urodzin Stasia, dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Sosnowice 8.15 W 18 rocznicę urodzin Pauliny, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

Na zakończenie roku prób, spotkań i śpiewania na chwałę Boga, schola parafialna Perełki Maryi spotkała się na podziękowaniach, podsumowaniach, planowaniu i zabawie.

Kończący się rok był trudny również dla scholistek, które nie mogły tak często spotykać się jak w poprzednich latach. Udało się jednak kilka razy spotkać, zaśpiewać na Mszy św. i zorganizować koncert kolędowy. 
Opiekunki scholi, p. Edyta i p. Justyna na zakończenie przygotowały upominki, min. ręcznie malowane przez p. Edytę obrazki.
Jedząc pyszne lody ufundowane przez księdza proboszcza i uczestnicząc w zabawach przed budynkiem Domu Integracji dziewczęta postanowiły, że w czasie wakacji również zorganizują spotkania. Spotkanie odbyło się w sobotę 3 lipca przed południem.

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]