Parafia w Paszkówce do roku 1966 nazywała się parafią w Pobiedrze. Pobiedr po I wojnie światowej przestał być jednostką administracyjną i stał się przysiółkiem gromady Paszkówka. Dlatego kardynał Karol Wojtyła drugiego listopada 1966 r. zdecydował o zmianie nazwy parafii z „parafia w Pobiedrze” na „parafia w Paszkówce”.

 Początki tak Pobiedra, jak i znajdującej się w niej parafii, związane są z rycerskim rodem Radwanitów i sięgają najprawdopodobniej XIII w. Radwanici, wywodzący się od legendarnego rycerza Radwana, żyjącego w II połowie XI w., osadzani byli w latach 1227-1243 przez Konrada Mazowieckiego wzdłuż ówczesnej granicy księstwem śląskim. Mieli oni za zadanie pilnować zachodniego pogranicza ziemi krakowskiej. W okolicach dzisiejszych Wielkich Dróg Radwanici posiadali zespół osad zwanych Trebol (później Trzebol). Osada Pobiedr została założona przez jednego z członków Trzebolskiego, rycerskiego rodu Radwanitów  o imieniu Bodepor. Najstarsza wzmianka nazywa tę osadę Bodedre. Pierwsza wzmianka  o parafii Pobiedr pochodzi z 1325 r. z wykazu świętopietrza, które płacił pleban Mathius (Maciej). Była to pierwsza parafia w Korytarzu Radwanickim utworzonym w 1274 roku, kiedy to książę krakowski Bolesław Wstydliwy przekazał księciu opolskiemu tereny położone między rzekami Skawą a Skawinką.

 Paszkówka położona jest w gminie Brzeźnica, w powiecie wadowickim. Parafia swoim zasięgiem obejmuje cztery miejscowości: Bęczyn, Paszkówkę, Sosnowice i Wielkie Drogi z Trzebolem. Liczba parafian wynosi ponad 3500 wiernych, z czego na Paszkówkę przypada około 890 osób. W centrum Paszkówki znajduje się jej najpiękniejszy zabytek — kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

W niedalekiej odległości od kościoła stoi Wiejski Dom Ludowy. We wsi działa również założona w 1864 roku Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka, Koło Gospodyń Wiejskich z zespołem folklorystycznym „Tańczące Kumoszki” oraz chlubiąca się ponad stuletnią tradycją jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Działają również dwa kluby sportowe – Parafialny Uczniowski Klub Sportowy POBIEDR oraz Ludowy Klub Sportowy DĄB.

Warto wspomnieć, iż dzieje parafii w Paszkówce zostały spisane w 1966 roku przez ówczesnego proboszcza, ks. Franciszka Kisiela. Również Koło Gospodyń Wiejskich od momentu swego powstania, czyli od 1937 roku, prowadzi swoja kronikę. 

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]