Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Bł. ks. Piotr Dańkowski

Bł. Ks Piotr Dańkowski

Życie i droga do świętości księdza Piotra Dańkowskiego

Bł. Ks. Piotr Dańkowski urodził się 21 czerwca 1908 roku w Jordanowie. Jego rodzice Jan Dańkowski i Anna z domu Fulińska posiadali niewielkie gospodarstwo rolne, ojciec był dodatkowo szewcem. Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Targu, w 1926 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 lutego 1931 r. w kolegiacie św. Anny w Krakowie z rąk ks. arcybiskupa Adama S. Sapiehy.

Bł. Ks. Piotr pracował jako wikariusz w naszej parafii w Pobiedrze (Paszkówka 1931 – 1932) oraz w parafiach Sucha Beskidzka (1932-1935) i Zakopane (1935-1941). W Zakopanem pełnił gorliwie obowiązki katechety w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Oswalda Balcera, był spowiednikiem sióstr albertynek, angażował się w pracę społeczną. Podczas wojny włączył się w ruch oporu na Podhalu prowadząc wraz ze swym bratem Stanisławem nasłuch radiowy i redagując komunikaty. W 1941 roku, po aresztowaniu komendanta placówki zakopiańskiej, ostrzegano go, by opuścił Zakopane i ukrył się. Został aresztowany 10 maja 1941 roku i był poddawany przesłuchaniom w katowni Podhala „Palace”. Jak wspominał współwięzień z „Palace”, Sedlaczek, w czasie chłodnych wiosennych nocy w piwnicy, gdy więźniowie spali zziębnięci na betonie, ks. Piotr dzielił się swoją sutanną jako okryciem. Następnie był przetrzymywany w więzieniu w Tarnowie skąd w grudniu 1941 roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymał numer obozowy 24529 i został włączony do komanda Rajsko pracującego w „Bunawerke”. W obozie koncentracyjnym wraz z nim pracował administrator parafii w Białym Dunajcu, ks. Władysław Puczka, który dał piękne świadectwo o jego męczeńskiej śmierci.

W lutym 1942 roku bł. ks. Piotra, wraz z innymi kapłanami pracującymi w „Bunawerke”, przeznaczono na śmierć.

Pewnego dnia Arbeitsdienstfuhrer dotkliwie pobił go za to, iż „nie chciał pracować”. W Niedzielę Palmową bł. Ks. Piotr zwierzył się swojemu przyjacielowi, księdzu Puczce, iż kapo „zapowiedział mu na Wielki Tydzień Drogę Krzyżową”. Zmarł z kłodą na ramionach w Wielki Piątek 1942 roku w baraku obozowym, żegnając się ze swoim kolegą słowami: „Do zobaczenia w niebie!”. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Błogosławiony pozostaje wspaniałym przykładem miłości chrześcijańskiej i kapłańskiej do bliźnich na wzór Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza, który oddaje życie za swe owce.

Bł. Ks. Piotr Dańkowski został wyniesiony do chwały ołtarzy w gronie 107 innych męczenników II wojny światowej przez Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w Warszawie w 1999 roku.

Od 23 listopada 2013 roku bł. ks. Piotr jest patronem naszego Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego POBIEDR.

Modlitwa za przyczyną Błogosławionego ks. Piotra Dańkowskiego
 
Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty w swojej łaskawości ukształtowałeś serce błogosławionego ks. Piotra Dańkowskiego na wzór Swego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci. Prosimy Cię pokornie, racz wsławić chwałą ołtarzy oddanego Ci Sługę, który idąc za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza oddał swoje życie za braci w obozie koncentracyjnym.
Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski, o którą proszę. Amen.
Tu wymienić prośbę…
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…