Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Betlejemskie Światło Pokoju już rozświetla nasz kościół

Ogień to symbol braterstwa, jedności i pokoju. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. W Polsce sztafetę światła tworzą harcerze, którzy roznoszą betlejemskie światełko do wszystkich tych, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju i odpalenie od niego wigilijnej świecy wypełniają świąteczną tradycję. W tym roku uroczyste odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce miało miejsce 10 grudnia.

W naszym kościele przy głównym ołtarzu we wtorek 19 grudnia zapłonął lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Płomień z Betlejem przynieśli do naszego kościoła druhowie z 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” im. Tadeusza Kościuszki, 17 Gromady Zuchowej „Dzielne Lwy” z Brzeźnicy oraz z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”. Na początku Rorat ks. Michał zapalił od przyniesionego przez harcerzy płomienia z groty betlejemskiej parafialny lampion, którego światło będzie oświetlało nieustannie prezbiterium aż do Świąt Bożego Narodzenia.

 

Hasłem Betlejemskiego Światła Pokoju w 2023 roku są słowa „Czyńmy pokój” 

W czasach:

  • gdy w Ukrainie toczy się wojna;
  • gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody;
  • gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom;

akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)

Odniesienie do ośmiu błogosławieństw, które dla chrześcijan stanowią wezwanie do uczynienia siebie szczęśliwym przez czynienie pokoju oraz aktywnej postawy „wprowadzania pokoju”. Człowiek pokój czyniący to przede wszystkim ktoś, kto ma odwagę walczyć z fałszywym poczuciem spokoju, nie unika za wszelką cenę dyskusji i chęci rozwiązania problemów. Człowiek, który zaprowadza pokój wokół siebie, rozwija w sobie zdolność rozpoznawania dobra i podejmowania właściwych decyzji.

  • POKÓJ jako harmonia, w której człowiek znajduje się w stosunku do Boga, siebie samego i bliźniego, która jest możliwa dzięki przestrzeganiu przykazania miłości.
  • POKÓJ jako dar, który nie pochodzi, ani nie zależy tylko od nas, ale od Boga: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, nie jak świat daje. Ja wam daję. (J 14,27)
  • POKÓJ jako dar, którym mamy się dzielić; nie możemy zachować go tylko dla siebie, ale nieść dalej nawiązując do wezwania: przekażcie sobie znak pokoju.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju wpisuje się w dziękczynienie rodziny harcerskiej w Polsce za ustanowienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerstwa polskiego. W swojej homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji ks. Frelichowskiego, która odbyła się w Toruniu 7 czerwca 1999 roku, św. Jan Paweł II nazwał wówczas druha Wicka błogosławionym czyniącym pokój. Przypomnienie postaci harcerza, kapłana, dobrego człowieka, który niósł ludziom pokój poprzez harcerską służbę świadczenia dobra bliźniemu, poprzez poświęcenie własnego życia dla innych, dając w trudnych czasach wojny i niewoli w obozie koncentracyjnym w Dachau nadzieję tym, którzy cierpieli i żyli w nieustannym lęku. Błogosławiony harcerz jest dla nas wzorem i przykładem jak łączyć bycie harcerzem, realizując jednocześnie swoje powołanie. W tym przypadku to powołanie kapłańskie, ale przecież zdecydowana większość harcerzy swoje powołanie bycia nauczycielem, lekarzem, rzemieślnikiem czy przedsiębiorcą realizuje, opierając swoje decyzje „jak żyć?” na Prawie Harcerskim.

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Druha Wicka – 4 czerwca 2023 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – przebiegło pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój”.

W ostatnim miesiącu roku, gdy otrzymamy Światło wędrujące z Groty Narodzenia przez Wiedeń, Bratysławę do Zakopanego będzie zwieńczeniem tego dziękczynienia z hasłem zadaniowym dla harcerzy i tych, którym go niesiemy. Jako harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazujący Święty Płomień z Betlejem chcemy wypełniać nasze zadanie z tymi, z którymi dzielimy się tym darem, by realnie czynić pokój w życiu i by przeżyć Święta Bożego Narodzenia w pokoju oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku.

Historia BŚP

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.