Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. W naszej parafii do róż różańcowych należy  kilkadziesiąt osób.

 

16 października 2002 roku Ojcieć święty Jan Paweł  II opublikował list apostolski „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”  o Różańcu Świętym.  Przedstawiamy  fragment listu:

   Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta   miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna     podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem…

W całości list można przeczytać na stronach Opoki, klikając na tytuł listu poniżej.

LIST APOSTOLSKI  „ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”

Katechezy dla dorosłych

Zachęcamy do tej formy spotkań dorosłych Parafian. Katechezy odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 20.00 w sali w Parafialnym Domu Integracji Społecznej („wikarówka”). Mają formę spotkań z Pismem Świętym i Katechizmem Kościoła Katolickiego.

Serdecznie zapraszamy Rodziców i wszystkich, którzy chcą czegoś więcej dla umocnienia swojej wiary.

Katechezy prowadzi ks. wikariusz Marek Ślęczka.

DUCHOWA ADOPCJA JEST:

– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
– pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia, np.: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…). Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

Duchową Adopcje może podjąć każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Codzienna modlitwa osoby podejmującej Duchową Adopcję:

(Przez 9 miesięcy codziennie jedna tajemnica różańca oraz specjalna modlitwa)

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

W naszej parafii co roku w Dzień Świętości Życia można uroczyście podjąć Duchową Adopcję.

Film z zapisem USG, pokazujący małą Anię w 12 tygodniu od poczęcia:

Chór parafialny uświetnia swoim śpiewem wszystkie uroczystości parafialne. Opiekunem i dyrygentem chóru jest p. Zbigniew Kowalczyk – organista naszej parafii. Dzięki wytrwałej pracy na cotygodniowych próbach ciągle wzbogaca się repertuar chóru. Do swoich szeregów chórzyści zapraszają wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać i w ten sposób chcą ubogacić liturgię w naszej parafii.

Serdecznie Zapraszamy do grona chórzystów!

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

 Znakiem DK są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

– życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
– postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

           Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą   następujące elementy formacyjne –  zobowiązania, przyjęte z END:

  • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

 Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie.

 W naszej parafii od wielu lat istnieje krąg DK składający się z 6 rodzin. W 2019 roku utworzył się nowy, drugi krąg DK.

 Więcej o Domowym Kościele można przeczytać na stronie: http://www.rdk.krakow.pl/

Wykorzystano informacje z ogólnopolskiej strony DK:  http://www.dk.oaza.pl/

Do grona ministrantów przyjmowani są chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej, którzy wcześniej przygotowują się do służby jako kandydaci. W czasie uroczystej liturgii podchodzą w procesji do ołtarza i po błogosławieństwie z rąk księdza proboszcza, ubierają z pomocą rodziców białe komże – strój ministranta.
 

Modlitwa ministranta przed Mszą Świętą:

„Oto za chwilę, przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.”

K.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,

W.: Który stworzył niebo i ziemię.

Modlitwa ministranta po Mszy Świętej:

„Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”

  1. Błogosławmy Panu,
  2. Bogu niech będą dzięki!
 

Schola „Perełki Maryi” posługuje swoim śpiewem i uśmiechem w czasie mszy szkolnych w niedzielę o godz. 11:15

Na próby zapraszamy w każdą sobotę o godz. 9:00 rano w salce w Parafialnym Domu Integracji Społecznej („wikarówka”)

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

Poniżej śpiewnik scholi – można ćwiczyć w domu, a w niedzielę śpiewać razem z Perełkami 🙂

Śpiewnik scholi „Perełki Maryi”

Radością i śpiewem wspólnie wychwalamy Pana.

Zapraszamy dzieci, wraz z rodzicami do udziału w zajęciach plastycznych inspirowanych niedzielną Ewangelią.
Spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku 5- 10 lat (ale jeśli jakieś dziecko jest młodsze/starsze i również chce wziąć udział, będzie bardzo mile widziane).
✅Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod nr 798-81-55-44, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
✅Wstęp wolny.

Zajęcia odbywają się będą w naszym Parafialnym Domu Integracji Społecznej („wikarówka”) w piątki o godz. 16.15.

Aktualne informacje i godziny zajęć są zawsze podawane na stronie: https://www.facebook.com/kredkamidoniebapaszkowka


Prowadzone są na podstawie scenariuszy zawartych w książkach: “Kredkami do Nieba” autorstwa Doroty Łoskot-Cichockiej i Anny Moszyńskiej: https://kredkamidonieba.com/

Porządek nabożeństw

Msze św. w kościele parafialnym:

Niedziela i Święta:
6:30,
7:30,
8:15 (kościółek Sosnowice)
9:00,
10.00,
11:15,
17:00

Dni powszednie:
7:00,
17:00 (listopad - marzec w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (kwiecień - październik w czwartki i pierwsze piątki),
18:00 (maj, czerwiec, październik),

W soboty zawsze o 17:00 msza św. niedzielna

Spowiedź święta:

Przed i w czasie mszy świętych oraz w zapowiadanych w ogłoszeniach terminach

Kancelaria

Kancelaria czynna:

poniedziałek, piątek, sobota:
8:00 – 9:00

wtorek:
16:00 - 17:30

czwartek:
16:00 - 17:40 (w czasie letnim)
16.00 - 16.40 (w czasie zimowym)

Kancelaria nieczynna w każdą niedzielę, środę oraz we wszystkie święta kościelne i państwowe.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

ul. Pobiedr 1
34-113 Paszkówka

Proboszcz parafii: ks. Marek Holota
Telefon: 33 879-30-67

Numer konta bankowego:
51 8112 0008 0002 7502 2000 0010

Kontakt z administratorem strony internetowej: [email protected]