Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Mamy nowych lektorów

W czwartek 24 lutego na Mszy św. o godz. 1800 w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie odbyło się błogosławieństwo nowych lektorów skawińskiego dekanatu.

Po ukończeniu specjalnego kursu posługę w naszej parafii pełnić będzie 6 nowych lektorów, dotychczasowych ministrantów. Na zdjęciu z księdzem Markiem stoją od lewej: Piotr, Maciej, Paweł, Wiktor, Tomasz, Mateusz.
Chłopcom gratulujemy i życzymy radosnej posługi głoszenia Słowa Bożego.

Lektor pełni posługę w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Należy pamiętać, że strojem liturgicznym lektora jest biała alba (gdy jej krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum – sznurem i uzupełniona przez humerał, który zasłania świecki strój wokół szyi).