Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Prośba o 1% podatku dla naszego klubu P.U.K.S. POBIEDR

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie jednego procenta podatku na nasz klub POBIEDR.

10 lat temu wspólnymi siłami, powołaliśmy do istnienia Parafialny Uczniowski Klub Sportowy POBIEDR przy parafii w Paszkówce. Stworzyliśmy dzieciom możliwość aktywności fizycznej i ciągle staramy się, aby podjęte przez nas działania na rzecz rozwoju sportu i zdrowia naszych dzieci przynosiły jak najlepsze efekty.

Na to potrzebne są fundusze i stąd nasz apel do Państwa o rozważenie możliwości przekazania 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: PUKS POBIEDR PASZKÓWKA