Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę 14 listopada po raz piąty obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa z Ewangelii Św. Marka: „Ubogich zawsze macie u siebie”.
Po każdej Mszy św. będzie zbiórka ofiar do puszek na wsparcie grup charytatywnych naszej diecezji.

Obchody 5. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, trwające od 12 – 14 listopada, mają na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności, a także uwrażliwić i zachęcić do codziennego niesienia pomocy ubogim.

Hasłem tegorocznych Światowych Dni Ubogich są słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział w domu Szymona Trędowatego „Ubogich zawsze macie u siebie”. Inicjatywa ŚDU została zapoczątkowana przez papieża Franciszka i ogłoszona wiernym podczas Roku Miłosierdzia w 2016 r.

ŚDU to doskonała okazja, aby pokazać bezdomnym, samotnym i potrzebującym, że mogą liczyć na pomoc innych osób. Stąd też, w dniach 12-14 listopada, zorganizowano dla nich Przystań Medyczną, pomoc lekarską, psychologiczną, socjalną i prawniczą, a także warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, wieczorek poetycki i możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. – Chcielibyśmy, aby Światowy Dzień Ubogich, był czasem świętowania. W tym roku, w nawiązaniu do poprzednich lat, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń spotkania i usiąść przy wspólnym stole z Potrzebującymi. Zachęcamy do przyjścia do piwnic Arcybractwa przy Siennej 5 – zachęca Anna ze wspólnoty Hanna.

– Potrzebujący to osoba, która doświadcza braku i boryka się z trudnościami. Dziś takim brakiem jest między innymi samotność, czyli potrzeba drugiej osoby. Problemem jest nie tylko bieda w wymiarze materialnym, ale również w tym duchowym – wyjaśnia ks. Tomasz Stec, dyrektor Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej. – Potrzebujemy spotkania z drugim człowiekiem, bo Pan Bóg działa przez ludzi. To jest właśnie istota Światowych Dni Ubogich – rozszerzenie perspektywy, dostrzeżenie potrzebującego bliźniego i zrozumienie, że taki kontakt ubogaca każdą ze stron. Zapraszam do otwarcia oczu serca, co pozwala dostrzec mieszkającego obok nas człowieka. Może jest on samotny i chciałby z kimś chwilę porozmawiać? Może dawno nikt się nim nie interesował? Taki jest cel Światowego Dnia Ubogich – wskazanie, że osoby znajdujące się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, nie są same – podkreśla ks. Tomasz.

– Jesteśmy wezwani do odkrycia w ubogich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich. Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opieki. To, co porusza Duch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka, uznaniem go za jedno z samym sobą – pisze papież Franciszek w specjalnym orędziu na 5. Światowy Dzień Ubogich.

W tym roku Ojciec Święty zwraca uwagę na „nowe formy ubóstwa”, takie jak migracje, utrata pracy, samotność, kryzysy psychiczne, choroby, cierpienie oraz wiele innych, których być może na pozór nie dostrzegamy i nie zdajemy sobie sprawy z ich ważności. Papież Franciszek przypomina, że każdy z nas może pomóc, zarówno poprzez zaangażowanie, jak i wskazanie profesjonalnych form pomocy. – Ubodzy, żyjący w rozmaitych warunkach i na wszystkich szerokościach geograficznych ewangelizują nas, ponieważ pozwalają nam odkryć, w sposób zawsze nowy, najbardziej naturalne rysy twarzy Ojca. Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus fidei, przez własne cierpienia znają Chrystusa cierpiącego. Jest rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangelizować. Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem do uznania zbawczej mocy ich egzystencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła – zaznacza.

Organizatorami Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej są: Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Bazylika Mariacka, Arcybractwo Miłosierdzia, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Wspólnota Hanna, Lekarze Nadziei, Przystań Medyczna, MOPS.

Więcej o szczegółach i podejmowanych inicjatywach w ramach ŚDU tutaj.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej