Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Tu jest Obecność – Boże Ciało w naszej parafii

Tu jest Obecność – To słowa, które wypowiedział św. Jan Paweł II na zakończenie adoracji Jezusa obecnego w cudownych Hostiach w Sienie 14 września 1980 roku. O cudzie Eucharystycznym w tym włoskim mieście mówił ksiądz proboszcz w czasie Mszy Świętej o godz. 10.00 poprzedzającej procesję Bożego Ciała w naszej parafii.

Tegoroczna procesja przebiegała inną trasą niż zwykle – do ołtarzy przygotowanych na rynku i przy kościele. W procesji w tym roku uczestniczyli wierni, służba liturgiczna oraz dzieci rocznicowe, dziewczynki sypiące kwiaty i chłopcy z dzwoneczkami. Nie było feretronów i chorągwi.

Cud Eucharystyczny w Sienie

Nieprzerwanie od 1730 roku w Sienie trwa cud Eucharystyczny. Wbrew prawom nauki, 223 hostie zachowują swoją świeżość i kształt. Od tylu wieków nie uległy rozkładowi, potwierdzając prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Historia tego cudu sięga 14 sierpnia 1730 roku, a dokładnie wigilii święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W nocy do świątyni włamali się złodzieje, poszukiwali drogocennych przedmiotów. Włamali się do tabernakulum i zabrali złotą puszkę z konsekrowanymi hostiami. Następnego dnia jeden z mieszkańców Sieny znalazł pokrywkę puszki, która okazała się pozłacana. Po niedługim czasie kleryk Paolo Schiavvi, uczestnicząc we mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej w Provenzano zauważył, że w skarbonka wypełniona jest białymi hostiami. Powiadomił o tym fakcie proboszcza, ojca don G. Bozzegolego. Po otwarciu skarbonki znaleziono w niej pobrudzone hostie. Poinformowano o zdarzeniu miejscowego arcybiskupa. Policzono hostie, było ich 348 całych i 6 połówek. W uroczystej procesji przeniesiono je do bazyliki św. Franciszka. Wystawiono do publicznej adoracji, ludzie tłumnie przybywali, prosząc o łaski i przebaczenie grzechu świętokradztwa. Z upływem czasu ich stan nie zmieniał się. Kilkakrotnie przeprowadzano badania, ale powołane komisje świeckie i kościelne komisje nie były w stanie wytłumaczyć niezwykłego zjawiska.

Jednym z ekspertów przeprowadzających badania w 1914 roku był był światowej sławy chemik prof. Siro Grimaldi. W swoim oświadczeniu między innymi napisał: „Doskonale zachowane święte cząstki niesfermentowanego chleba są zjawiskiem wyjątkowym, które obala naturalne prawo zachowania materii organicznej. Ten fakt jest unikatem w annałach nauki.”

Do Sieny pielgrzymowali święci i papieże, m.in. św. Jan Bosko, św. Pius X, bł. Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, bł. Jan XXIII, Paweł VI. Także św. Jan Paweł II odwiedził to miejsce 14 września 1980 roku. Po dłuższej modlitwie i adoracji zawołał: „Tu jest Obecność!”. Dogmat Kościoła o tym, że w czasie Eucharystii chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa został uznany na soborze laterańskim IV w 1215 roku.

Wykorzystano informacje z kazania ks. proboszcza oraz z artykułu „Hostie z bazyliki w Sienie. Cud, który wciąż trwa!” Anny Gębalska-Berekets na portalu alateia.org