Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli

Wraz z organizatorami: Stowarzyszeniem „Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi” oraz Fundacją „Orszak Trzech Króli” zapraszamy do udziału w tradycyjnym Orszaku trzech Króli, który odbędzie się 6. stycznia przed Mszą św. o godz. 11.15.

Orszak przemaszeruje ulicami kilkuset miejscowości Polski i świata. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. Już kilkuset organizatorów zgłosiło się do udziału w Orszaku 2023!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej parafii, którzy pragną dołączyć do największych Jasełek, w których może wziąć udział każdy!

Uczestników prosimy o przybranie w kolorach poszczególnych części orszaku:
Wielkie Drogi – kolor czerwony
Paszkówka – kolor zielony
Sosnowice – kolor niebieski

Godziny zbiórki i wymarszu znajdują się na plakacie poniżej:

 

Omówienie tegorocznego hasła.

NIECH PROWADZI NAS GWIAZDA!

Hasło Orszaku Trzech Króli 2023 brzmi: „Niech prowadzi nas Gwiazda!”. Tegoroczne hasło ma przypomnieć nam o Gwieździe Betlejemskiej, która była przewodniczką Mędrców wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu Nowonarodzonego Króla. To oni po przybyciu do Jerozolimy zapytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon.” (Mt 2,2) Gwiazda, którą ujrzeli Mędrcy była więc powodem rozpoczęcia wędrówki. Była dla nich wyraźnym znakiem, że zbliża się czas narodzenia Zbawiciela. W tamtych czasach bowiem pojawienie się gwiazdy zwiastowało narodziny kogoś ważnego. Ta wyjątkowa Gwiazda towarzyszyła im w dalekiej drodze w poszukiwaniu Jezusa. „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę bardzo się uradowali.” (Mt 2,9-10) Gwiazda Betlejemska przywróciła im radość. Mateusz w swojej Ewangelii opowiadając o przybyciu Mędrców poświęca gwieździe wiele wersów, oznacza to, że miała bardzo istotne znaczenie w tym wydarzeniu.

Orszak Trzech Króli pragnie w tym roku zwrócić szczególną uwagę na ten znak, który przyprowadził pogańskich Królów do Chrystusa. „Gwiazdy – komety są znakiem, że my również jesteśmy powołani, by wyruszyć, dotrzeć do groty i uwielbiać Pana” – przypomina nam Papież Franciszek w Liście Apostolskim Admirabile Signum „O znaczeniu i wartości żłóbka”, a Benedykt XVI przypomina, że „Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę, reprezentują podążanie narodów do Chrystusa.” (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo).

Gwiazda, jest symbolem wiary, którą mamy umacniać i za którą mamy dziękować. Gwiazda prowadząca Mędrców jest również znakiem dla nas, że w drodze do Jezusa potrzebujemy przewodników, kierowników duchowych, którzy będą wskazywać nam właściwy kierunek.

Gwiazda Betlejemska stała się przedmiotem rozważań poetów. Śpiewamy o niej w pastorałce „Gore gwiazda Jezusowi”, o której pisze Oskar Kolberg, czy w dziewiętnastowiecznej kolędzie „O gwiazdo betlejemska”, napisanej w XIX w. przez księży Alojzego Orszuloka i Zygmunta Odelgiewicza.

Gwiazdę jest ważnym elementem dachu stajenek budowanych w przedstawieniach jasełkowych, wskazującym Pasterzom i Mędrcom miejsce narodzin Jezusa.

Promienista kolorowa gwiazda, noszona na drążku z kołowrotkiem wprawiającym ją w ruch, będąca wręcz dziełem sztuki ludowej jest noszona przez kolędników wędrujących po domach zwyczajem z XIX w. (Wcześniej kolędnicy chodzili z kulą oblepioną kolorowym papierem, która symbolizowała glob ziemski, odkupiony przez Chrystusa.) Kolorowa, tradycyjna Gwiazda, która się kręci, jest również niesiona na czele Orszaku Trzech Króli.

W tym roku przygotowujemy się również do obchodów 800 – lecia pierwszej żywej Szopki, która za sprawą św. Franciszka stanęła 24 grudnia 1223 roku w Greccio we Włoszech. Wydarzenie to stało się pierwowzorem wszystkich jasełek. W grocie na wysokości 750 m n.p.m. w posiadłości Jana Wetliny Święty Franciszek zbudował szopkę, złożył w żłobie wyrzeźbioną figurę Dzieciątka, zaprosił osoby odgrywające rolę Świętej Rodziny i żywe zwierzęta, woła i osła, a wszystko po to, aby w ten obrazowy sposób przybliżyć miejscowej ludności sceny Bożego Narodzenia. Orszak Trzech Króli podążający do Stajenki, gdzie czeka Święta Rodzina, realizuje cel, jaki przyświecał Świętemu Franciszkowi.

W 2023 obchodzimy również 550 lat od narodzin wielkiego astronoma, (ur.19 lutego 1473 roku) oraz 480 rocznicę ukazania się dzieła De revolutionibus orbium coelestium – O obrotach ciał niebieskich, które po łacinie ukazało się drukiem w 1543 roku w Norymberdze. Nasz najwybitniejszy polski uczony wykonywał ten sam zawód, co Mędrcy ze Wschodu, stąd w tym szczególnym roku rocznic kopernikańskich również o nim będziemy pamiętać.

CZYM BYŁA GWIAZDA BETLEJEMSKA?

Według naukowców Gwiazda Betlejemska mogła być tym samym zjawiskiem, które w 1604 roku zaobserwował astronom Jan Kepler, a więc koniunkcją Jowisza i Saturna w konstelacji Ryb, do której dołączyła supernowa całymi miesiącami świecąca bardzo jasno w wyniku eksplozji. Według Keplera zjawisko to miało miejsce również w czasach narodzin Chrystusa.

„Jowisz, gwiazda najwyższego bóstwa babilońskiego, ukazała się w swym największym blasku z nastaniem wieczoru koło Saturna kosmicznego przedstawiciela narodu żydowskiego. Z tego spotkania planet astronomowie babilońscy mogli wywnioskować że nastąpiło narodzenie w kraju żydowskim władcy, który przyniesie zbawienie.”- w ten sposób wiedeński astronom Konradin Ferrari d’Occhiepo tłumaczył decyzję królów o wyruszeniu w drogę.

Według Papieża Benedykta „wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdozbiorze Ryb w latach 7- 6 r p.n.e. (czyli w okresie, który uznano za czas narodzin Chrystusa) mogła skierować astronomów z kulturowego środowiska babilońsko – perskiego na drogę prowadzącą do Judei, do „króla żydowskiego”. (…) Konstelacja gwiazd mogła stanowić impuls, sygnał do wybrania się w drogę; nie mogłaby jednak niczego powiedzieć tym ludziom, gdyby nie zostali poruszeni w jakiś inny sposób: poruszeni wewnętrznie nadzieją tej gwiazdy, która miała wzejść z Jakuba. „Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.” (Lb 24,17)” (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Dzieciństwo)

źródło omówienia hasła: orszak.org