Msze św. w niedziele i święta: 6:45, 8:15 (kościółek Sosnowice), 9:30, 11:15 ,17:00
ul. Pobiedr 1 I 34-113 Paszkówka
33 879-30-67

Zapraszamy do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w sobotę 11 listopada, nasza parafia oraz Parafialny Uczniowski Klub Sportowy POBIEDR zapraszają do wzięcia udziału w corocznym Niepodległościowym Biegu Przełajowym z Sosnowic do Paszkówki. Zapisy o godz. 9.30 przy kościółku w Sosnowicach, a meta na rynku w Paszkówce.

Na zakończenie o godz. 12.00 zaśpiewamy razem Hymn Polski, włączając się w akcję „Niepodległa do Hymnu!” 

Informacje o BIEGU:
Przy zapisie opłata 10 zł. Obowiązuje obuwie sportowe.
Przy starcie dzieci i niepełnoletniej młodzieży obowiązkowa pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
Po zakończeniu biegu głównego, na rynku w Paszkówce odbędzie się dodatkowo krótki bieg (wokół kościoła) dla najmłodszych (zerówka i młodsi niż zerówka).
Zapisy do biegu dla najmłodszych będą na rynku w Paszkówce – na mecie zawodów.

Serdecznie zapraszamy – będą również nagrody dla najmłodszych.
 

Główny bieg z Sosnowic będzie przeprowadzony w 4 kategoriach wiekowych: kategoria 1 to klasy I do III, kategoria 2: klasy IV do VI, kategoria 3 to klasy VII i VIII oraz do kategorii 4 zapraszamy młodzież i dorosłych. We wszystkich kategoriach wiekowych miejsca i nagrody będą osobno dla dziewcząt/pań i chłopców/panów.

Cała trasa biegu dla kategorii 4 to dystans 1,6 km.
Kategorie 3,2,1 będą miały do przebiegnięcia wyznaczone na trasie, krótsze odcinki.
Meta dla wszystkich kategorii na rynku w Paszkówce.

Obowiązuje obuwie sportowe, a dla niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu.

Wpisowe 10 złotych – przy zapisie na starcie w Sosnowicach.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie zgody na uczestnictwo w Biegu Przełajowym niepełnoletniego dziecka. Podpisanie zgody jest konieczne do uczestnictwa dziecka w Biegu Przełajowym. Zgody będzie można też pobrać na starcie biegu w Sosnowicach, jednak chcąc uniknąć przedłużania zapisów prosimy o pobranie druków z naszej strony internetowej i przybycie na miejsce startu z podpisanymi zgodami.

Zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo w biegu…


REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO Z SOSNOWIC DO PASZKÓWKI

W DNIU 11-11-2023

 

Organizator i cel imprezy:

Organizatorem biegu jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy POBIEDR w Paszkówce.
Celem imprezy jest upowszechnianie biegania i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców parafii w Paszkówce oraz zagospodarowanie wolnego czasu i integracja poprzez wspólne działanie i spędzanie czasu.

Termin i miejsce:

Bieg odbywa się w niedzielę 11-11-2022 roku na trasie pomiędzy zabytkowym kościołem w Sosnowicach, a rynkiem w Paszkówce:

Dystans:

– 1600m

Program imprezy:

09:30 – otwarcie biura zawodów

10:00 – rozpoczęcie biegu

ok. 11:30 – rozdanie nagród

 Trasa biegu głównego:
Bieg odbywać się będzie na wyznaczonej trasie po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – kostka betonowa, asfalt, nawierzchnia naturalna.

 Warunki uczestnictwa
Impreza przeznaczona jest dla każdego chętnego. Od uczestników w biegach dzieci i młodzieży wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach. Uznaje się, że powyższy wymóg jest spełniony poprzez wpisanie na listę startową zawodnika i podpisanie formularza zgody dokonaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Biorąc udział w biegu uczestnik wyraża zgodę na:

– przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Biegu Przełajowego z Sosnowic do Paszkówki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

– nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych dotyczących Biegu Przełajowego z Sosnowic do Paszkówki.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa odbywać się będzie w dniu biegu od godz. 09.30 w biurze zawodów na starcie w Sosnowicach

Przy zapisie obowiązuje kwota 10 zł wpisowego.

Klasyfikacje w każdym biegu

W każdym biegu prowadzone będą cztery kategorie wiekowe:

0 kategoria – przedszkolaki – specjalny bieg wokół kościoła w Paszkówce po biegu głównym

1 kategoria – klas I – III w podziale na kategorię dziewcząt i chłopców

2 kategoria – klasy IV – VI w podziale na kategorię dziewcząt i chłopców

3 kategoria – klasy VII i VIII w podziale na kategorię dziewcząt i chłopców

4 kategoria – młodzież i dorośli w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn

Nagrody

W poszczególnych biegach: pierwsze trzy osoby we wszystkich kategoriach otrzymają medale i upominki.

Postanowienia końcowe:
Organizator ma prawo odwołać zawody ze względu na pogodę.

Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który należy zwrócić na mecie zawodów. Numer startowy powinien być przypięty/przyklejony z przodu na piersiach.

Organizator zapewnia:

  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy

  • dokumentację fotograficzną imprezy na stronie internetowej organizatora

  • napoje i poczęstunek dla każdego uczestnika biegów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności: za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.